Phát Đạt (PDR) báo lãi quý 2/2022 tăng 63% lên 408 tỷ đồng, khoản phải thu với nhóm Danh Khôi Holdings tăng mạnh


CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 2/2022 với doanh thu thuần tăng gần 59% so với cùng kỳ lên 853 tỷ đồng. Nguyên nhân doanh thu tăng mạnh theo PDR do diện tích chuyển nhượng được bàn giao thuộc Khu chung cư cao tầng, Phân khu số 4, thuộc Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội cao vượt trội do với cùng kỳ. trong đó, doanh chuyển nhượng đất thuộc Khu chung cư cao tầng, Phân khu số 4 (Nhơn Hội New City) đóng góp trên 800 tỷ đồng.

Khấu trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế công ty ghi nhận hơn 408 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ năm ngoái.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Phát Đạt ghi nhận doanh thu thuần 1.479 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 688 tỷ đồng, lần lượt tăng 31% và 37% so với cùng công đoạn năm 2021. Như vậy, trong nửa đầu năm, công ty chỉ mới thực hiện được 14% chỉ tiêu về doanh thu (10.700 tỷ đồng) và 23% chỉ tiêu về lợi nhuận cả năm (2.908 tỷ đồng).

Phát Đạt (PDR) báo lãi quý 2/2022 tăng 63% lên 408 tỷ đồng, khoản phải thu với nhóm Danh Khôi Holdings tăng mạnh - Ảnh 1.

Xét về dòng tiền, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ của Phát Đạt giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2021 do giá trị hàng tồn kho và khoản phải thu tăng mạnh. trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng gấp đôi, lên 5.382 tỷ đồng do phát sinh thêm gần 1.700 tỷ đồng phải thu tại CTCP Đầu tư Danh Khôi Holdings và nhóm công ty liên quan.

Không những thế, Phát Đạt cũng ghi nhận hơn 1.000 tỷ đồng phải thu từ nhóm công ty liên quan đến Danh Khôi Holdings được chuyển từ dài hạn sang ngắn hạn. Đây là các công ty cung cấp đã nhận chuyển nhượng các lô đất tại dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, Bình Định vào đầu năm 2021.

Phát Đạt (PDR) báo lãi quý 2/2022 tăng 63% lên 408 tỷ đồng, khoản phải thu với nhóm Danh Khôi Holdings tăng mạnh - Ảnh 2.
Phát Đạt (PDR) báo lãi quý 2/2022 tăng 63% lên 408 tỷ đồng, khoản phải thu với nhóm Danh Khôi Holdings tăng mạnh - Ảnh 3.

Về hàng tồn kho, giá trị tính đến cuối tháng 6/2022 ghi nhận 13.106 tỷ đồng, tăng 7% sau 6 tháng, chủ yếu là các chi phí đầu tư tại dự án River City (3.603 tỷ đồng), dự án Bình Dương Tower (2.304 tỷ đồng), dự án Tropicana Bến Thành Long Hải (1.990 tỷ đồng), dự án Serenity Phước Hải (1.418 tỷ đồng), dự án Astral City (1.219 tỷ đồng)…

Về nợ, tổng nợ phải trả của Phát Đạt tăng 18% so với đầu kỳ lên 14.721 tỷ đồng. trong đó, dư nợ vay chiếm khoảng 4.800 tỷ đồng.Từ đầu năm đến nay, Phát Đạt hoàn tất phát hành một lô trái phiếu hơn 290 tỷ đồng; khoảng 2.700 tỷ đồng trái phiếu còn lại đã được phát hành trong năm 2021.

Chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nợ của Phát Đạt còn có số tiền trên 5.000 tỷ đồng đã nhận từ các đối tác mua lại hai dự án The EverRich và nhóm công ty liên quan đến Danh Khôi Holdings (gồm có công ty TNHH Bất động sản Lyra, công ty TNHH Bất động sản Orion, công ty TNHH Bất động sản Vega,…) trả trước cho công ty hơn 2.200 tỷ đồng.

https://cafef.vn/phat-dat-pdr-bao-lai-quy-2-2022-tang-63-len-408-ty-dong-khoan-phai-thu-voi-nhom-danh-khoi-holdings-tang-manh-20220725220807929.chn


— Lấy từ Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới