Phản hồi về thực trạng tách thửa, chuyển đổi mục đích xài đất tại huyện Bảo Lâm


thời gian vừa qua, báo chí phản ánh nhiều khu vực trên địa bàn huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng về các vấn đề liên quan đến các công trình, dự án bất động sản tại địa phương và công tác quản lý đất đai của chính quyền.

sau khi rà soát nội dung có liên quan, UBND huyện Bảo Lâm cho biết, thời gian qua huyện chỉ giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, xây dựng của các hộ gia đình, cá nhân theo đúng quy định của pháp luật và chưa có công ty nào đầu tư Dự án bất động sản trên địa bàn.

Việc hiến đất của người dân chủ yếu là để mở đường giao thông, nhằm dễ dàng trong việc vận chuyển, đi lại, các tuyến đường mở mới đều đấu nối với đường giao thông nông thôn tại khu vực.

sau khi hiến đất làm đường giao thông, các trường hợp phù hợp quy hoạch xài đất và có kế hoạch xài đất hàng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì người dân đã lập thủ tục chuyển đổi mục đất xài đất và lập thủ tục tách thửa, chuyển quyền xài đất, được cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

quy trình thực hiện như sau: Khi người dân có đơn xin hiến đất, tự nguyện trả lại đất làm đường giao thông, UBND huyện giao cơ quan chuyên môn phối hợp cùng chính quyền địa phương kiểm tra tham mưu UBND huyện giải quyết.

Còn thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích xài đất của hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền của UBND huyện Bảo Lâm khi có đủ điều kiện quy hoạch là đất ở và nằm trong kế hoạch xài đất hàng năm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc tách thửa đất thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Bên cạnh đó, thời gian qua ở các xã Lộc Tân, Lộc Quảng, Lộc An, Lộc Đức, Lộc Ngãi có một số hộ gia đình, cá nhân trong và ngoài địa phương mua đất để nghỉ dưỡng và đầu tư.

Đối với khu đất 41 ha tại xã Lộc Quảng đang được công ty Khải Hưng rao bán, UBND huyện cho biết khu vực này được quy hoạch đất ở nông thôn và có 11 hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền xài đất và quản lý xài phần diện tích 25 ha từ năm 2000.

trong đó, năm 2000 có một hộ quản lý 3 ha; năm 2018 có hai hộ 5 ha; năm 2019 có ba hộ 7 ha; năm 2020 có 5 hộ 9,5 ha;… Các hộ gia đình này đã thực hiện thủ tục hiến đất làm đường, chuyển mục đích xài đất và tách thửa theo quy định.

thông báo từ UBND huyện Bảo Lâm, các khu đất được đặt tên theo tiếng nước ngoài do các hộ gia đình, cá nhân đứng tên, ủy quyền cho các đơn vị bán hàng. Các đơn vị này kế tiếp nữa tự đặt tên cho khu đất bằng tiếng nước ngoài và triển khai chào bán trên mạng, trong đó có công ty Khải Hưng.


— Trích dẫn: Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới