DPM duy trì vị thế tiên phong về cung cấp ammonia tại Việt Nam


Bộ mặt hàng hóa chất của DPM chủ yếu là những món hóa chất chuyên xài như ammonia, urea formaldehyde, CO2 và hóa chất chuyên xài dầu khí, tổng sản lượng sản xuất 1 năm đạt trên 600.000 tấn, trong đó lớn nhất là ammonia (NH3) với 540.000 tấn/năm.

Vể ammonia, theo hãng tin CRU thì giá ammonia khu vực Đông Nam Á trung bình năm 2020 chỉ đạt 242 ấăà/tấnFOB,năm2021là558/tấn FOB, năm 2021 là 558 /tấn FOB. trong khi đó ở thời điểm bấy giờ, giá trung bình 7 tháng đầu năm 2022 đã đạt mức 851 $/tấn FOB, bằng 152% so với 2021 và 351% so với 2020. Trước bối cảnh căng thẳng tại Nga – Ukraine chưa có hồi kết, các nhà sản xuất ammonia tại châu Âu phải tiếp tục cắt giảm sản lượng hoặc dừng sản xuất do thiếu nguồn nguyên liệu khí, dự báo 6 tháng cuối năm giá ammonia tiếp tục tăng và duy trì ở mức cao.

DPM duy trì vị thế tiên phong về cung cấp ammonia tại Việt Nam - Ảnh 1.

Nguồn CRU: Fertilizer Week – Price Forecasts tháng 8/2022.

trong khi đó trong 6 tháng đầu năm 2022, sản lượng cung ứng ammonia của DPM ra thị trường ở mức cao đạt 36 ngàn tấn, ước cả năm 2022 đạt 70 ngàn tấn. Qua đó, DPM tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu về cung cấp ammonia cho các nhà máy nhiệt điện, sản xuất bột ngọt, cao su…. duy trì thị phần khoảng 90% tại thị trường phía Nam.

Do được hưởng lợi từ giá hoá chất trên thế giới tăng cao, biên lợi nhuận của nhóm mặt hàng hoá chất đã có tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt là đối với mặt hàng ammonia. Nếu như năm 2020, biên lợi nhuận gộp của hóa chất đạt 23% thì qua năm 2021 đã đạt 46% và 6 tháng đầu năm 2022 có mức tăng trưởng vượt bậc, lên đến 55%.

Được biết, từ năm 2018, với việc đưa vào vận hành dự án mở rộng Xưởng Ammonia đã giúp DPM Không chỉ chủ động được nguyên liệu cho sản xuất urea, NPK mà còn có 1 lượng lớn mặt hàng để cung cấp cho các nhà sản xuất, hộ tiêu thụ tại thị trường nội địa.

Bên cạnh mặt hàng phân bón, với chiến lược đa dạng hóa mặt hàng hóa chất để “đi bằng hai chân” trong các năm vừa qua đã cho thấy những hoạt động đầu tư mới của DPM vào lĩnh vực này là hết sức đúng đắn, phát huy lợi thế trong bối cảnh thị trường hóa chất biến động mạnh, thể hiện tầm nhìn chiến lược dài hạn của công ty.

https://cafef.vn/dpm-duy-tri-vi-the-tien-phong-ve-cung-cap-ammonia-tai-viet-nam-20220806104756766.chn


— Lấy từ Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới