Cầu đường CII (LGC) đặt mục tiêu lãi sau thuế năm 2022 tăng 16% lên 357 tỷ đồng


Ngày 7/4/2022 CTCP Cầu đường CII (CII B&R – mã chứng khoán LGC) sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Danh sách cổ đông tham dự đã được chốt vào ngày 15/3/2022.

Về kết quả kinh doanh, năm 2021 tổng doanh thu công ty đạt 1.082 tỷ đồng doanh thu, giảm 3,8% so với năm 2020 và chỉ mới hoàn thành khoảng 69% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 308 tỷ đồng, giảm 39% so với lợi nhuận đạt được năm 2020 và hoàn thành gần 81% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

CII B&R cho biết lợi nhuận sau thuế năm 2021 của các dự án thấp hơn năm 2020 và không đạt kế hoạch do ảnh hưởng của dịch SARS-CoV-2, các trạm thu phí dừng thu phí để hỗ trợ công tác phòng chống dịch từ 20/7 đến quý 3/2021. Bên cạnh đó lưu lượng xe qua các trạm trong năm cũng giảm mạnh. Chính vì vậy trong quý 3/2021 các dự án không có nguồn thu trong khi đó các công tác khai thác dự án vẫn phải thực hiện duy tu, bảo dưỡng thường xuyên.

Với kết quả đạt được CII B&R dự kiến cân đối nguồn vốn để thực hiện thanh toán cổ tức năm 2021 tỷ lệ tối đa 8%.

Năm 2022 dự kiến tổng doanh thu sẽ tăng khoảng 44% lên 1.562 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 15,9% lên gần 357 tỷ đồng, trả cổ tức tỷ lệ tối thiểu 6% . CII B&R cho biết lợi nhuận dự kiến của năm 2022 đều cao hơn năm 2021 do không còn ảnh hưởng nhiều của dịch bệnh SARS-CoV-2 nên  tình hình thu phí tại các dự án sẽ hoạt động ổn định trở lại.

Cầu đường CII (LGC) đặt mục tiêu lãi sau thuế năm 2022 tăng 16% lên 357 tỷ đồng - Ảnh 1.

https://cafef.vn/cau-duong-cii-lgc-dat-muc-tieu-lai-sau-thue-nam-2022-tang-16-len-357-ty-dong-20220406094925258.chn

Nam Hà

Theo công ty và Tiếp thị


— Bài Viết theo Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới