Việt Nam sẽ có ít nhất 10 tỷ phú USD thế giới


Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 9/5/2024 ban hành

Chương trình hành động

của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về

xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới

.

Mục đích của chương trình là tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, có hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chủ trương và chính sách đã được đề ra trong Nghị quyết số 41-NQ/TW; tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động của các cấp, các ngành và toàn thể xã hội về vai trò của doanh nhân, công ty.

Mục tiêu đề ra, từ nay đến năm 2030, có ít nhất 2 triệu công ty, trong đó hình thành và phát triển nhiều

doanh nhân

lãnh đạo các tập đoàn kinh tế mạnh, có tiềm lực, có sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, phát huy vai trò mở đường dẫn dắt các ngành, lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế.

Việt Nam sẽ có ít nhất 10 tỷ phú USD thế giới- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt các doanh nhân ngày 11/10/2023.

Khu vực công ty đóng góp khoảng 65-70% GDP cả nước, khoảng 32-38% tổng việc làm trong nền kinh tế, 98-99% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu; khoảng 20-25% số công ty do phụ nữ làm chủ, 30-35% số công ty có giám đốc hoặc người đứng đầu công ty là nữ.

Số lượng công ty được xếp vào danh sách công ty có giá trị thương hiệu cao nhất của các tổ chức xếp hạng uy tín trên thế giới tăng 10% mỗi năm.


đến năm 2030, có ít nhất

10 doanh nhân Việt Nam lọt vào danh sách tỷ phú đô la Mỹ thế giới


, 05 doanh nhân quyền lực nhất châu Á do các tổ chức uy tín thế giới bình chọn.

đến năm 2045, phấn đấu một số doanh nhân làm chủ các tập đoàn có khả năng dẫn dắt các chuỗi giá trị công nghiệp, nông nghiệp, tiến đến hình thành một số chuỗi giá trị của Việt Nam trong các ngành ưu tiên, có thế mạnh của đất nước.

Để đạt được các chỉ tiêu cụ thể nêu trên, Chính phủ yêu cầu trong thời gian đến các bộ, ngành, chính quyền địa phương tập trung hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận tiện, bình đẳng cho doanh nhân, công ty phát triển, cống hiến; Phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh ngang tầm mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Thêm vào đó xây dựng đạo đức, văn hóa kinh doanh, phát huy tinh thần dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Tăng cường sự đoàn kết, hợp tác, liên kết giữa doanh nhân với công nhân, nông dân, trí thức; Phát huy vai trò của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội công ty nhỏ và vừa Việt Nam, các tổ chức đại diện đội ngũ doanh nhân, công ty.

Việt Nam sẽ có ít nhất 10 tỷ phú USD thế giới- Ảnh 2.

6 tỷ phú USD của Việt Nam hiện nay.

Mới đây, Tạp chí

Forbes

của Mỹ công bố danh sách

tỷ phú thế giới

năm 2024. Theo danh sách, Việt Nam có 6 tỷ phú USD gồm có: Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch VietJet Air Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long, Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương và gia đình.


— Bài Viết theo Cafef —