Tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo, GHC đặt kế hoạch tăng 14% lợi nhuận năm 2022


công ty Cổ phần Thủy Điện Gia Lai (GHC – Upcom) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 dự kiến trình cổ đông kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 335 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 122 tỷ đồng lần lượt tăng 9% và 14% so với thực hiện năm 2021. Thêm nữa, HĐQT cũng trình kế hoạch chi cổ tức năm 2022 dự kiến 25%.

GHC đặt kế hoạch tăng 14% lợi nhuận năm 2022, dự kiến tái niêm yết cổ phiếu lên HoSE - Ảnh 1.

Tài liệu ĐHĐCĐ – GHC

Năm 2022, tiêu thụ điện được nhận định sẽ hồi phục tốc độ tăng trưởng. Về kế hoạch kinh doanh, GHC sẽ liên tục cập nhật dự báo diễn biến thời tiết, chủ động và linh hoạt triển khai sửa chữa, cân đối ngân sách phù hợp; tiếp tục củng cố công tác vận hành, phối hợp với phòng O&M thực hiện công tác quản lý vận hành NM đạt hiệu quả cao nhất.

Đặc biệt, công ty sẽ tìm kiến cơ hội đầu tư trên thị trường NLTT (Điện, Gió, Điện mặt trời) thông qua góp vốn vào các Dự án do GEC Group làm Chủ đầu tư.

Cũng tại đại hội, Thủy Điện Gia Lai sẽ trình ĐHĐCĐ biểu quyết Chủ trương Tái niêm yết cổ phiếu công ty trên Sàn Giao dịch chứng khoán TP. HCM – HOSE.

Trở lại năm 2021, tuy gặp khá là khó khăn từ việc cắt giảm hiệu suất từ A0 trong công đoạn Dịch SARS-CoV-2 và điện lực các Địa phương cắt điện để phục vụ đóng điện các Dự án ĐG, sửa chữa đường xá dây, trạm Tuy nhiên sản lượng điện thương phẩm của công ty vẫn đạt 101% so với kế hoạch 2021.

Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: Năm 2021, Tổng Doanh thu đạt 308 tỷ đồng và Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 120 tỷ đồng, lần lượt đạt 103% và 109% so với kế hoạch 2021 và vượt tương ứng 3% và 10% so với TDT và LNTT năm 2020.

GHC đặt kế hoạch tăng 14% lợi nhuận năm 2022, dự kiến tái niêm yết cổ phiếu lên HoSE - Ảnh 2.

Đáng chú ý, công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 với tỷ lệ 25% vào ngày 25/08/2021. Tại đại hội, GHC dự kiến trình kế hoạch chi bổ sung cổ tức bằng tiền mặt đợt 2/2021 với tỷ lệ 7%. Trong năm 2021, công ty đã hoàn thành tăng vốn điều lệ tỷ lệ 2:1 từ 318 tỷ lên gần 477 tỷ đồng.

https://cafef.vn/ghc-dat-ke-hoach-tang-14-loi-nhuan-nam-2022-du-kien-tai-niem-yet-co-phieu-len-hose-2022040712020715.chn


— Bài viết lấy từ Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới