Thực hiện cơ chế đặc thù cho Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An và Thừa Thiên Huế từ 1/1/2022


Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành 4 Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế.

Thực hiện cơ chế đặc thù cho Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An và Thừa Thiên Huế từ 1/1/2022 - Ảnh 1.

Tổng dư nợ vay của Hải Phòng và Thanh Hóa là tối đa 60% số thu ngân sách mà địa phương được hưởng theo phân cấp. Ảnh: Cổng TT Hải Phòng.

trong khi đó, thành phố Hải Phòng và tỉnh Thanh Hóa được vay thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay khoảng các tổ chức tài chính trong nước, các tổ chức khác trong nước và từ nguồn vay nước ngoài của Chính phủ vay về cho địa phương vay lại với tổng mức dư nợ vay không vượt quá 60% số thu ngân sách mà địa phương được hưởng theo phân cấp.Theo Nghị quyết, tỉnh Nghệ An, tỉnh Thừa Thiên Huế được vay thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay khoảng các tổ chức tài chính trong nước, các tổ chức khác trong nước và từ nguồn vay nước ngoài của Chính phủ vay về cho tỉnh vay lại với tổng mức dư nợ vay không vượt quá 40% số thu ngân sách tỉnh được hưởng theo phân cấp. Tổng mức vay và bội chi ngân sách của tỉnh hằng năm, do Quốc hội quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Đối với thành phố Hải Phòng, Nghị quyết số 35/2021/QH15 nêu rõ mỗi năm, ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách thành phố không quá 70% số tăng thu ngân sách Trung ương từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách thành phố so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao.

Đối với tỉnh Nghệ An và tỉnh Thừa Thiên Huế, hàng năm, ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh không quá 70% số tăng thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu so với dự toán Thủ tướng giao.

Đối với tỉnh Thanh Hóa, Nghị quyết số 37/2021/QH15 quy định hàng năm, ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh không quá 70% số tăng thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu qua cảng biển Nghi Sơn so với dự toán Thủ tướng giao Tuy nhiên không vượt quá số tăng thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu qua cảng biển Nghi Sơn so với số thu thực hiện năm trước và ngân sách Trung ương không hụt thu để đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hoàn thành việc di dân, tái định cư trong Khu kinh tế Nghi Sơn nhằm tạo quỹ đất sạch cho việc thu hút đầu tư các dự án trọng điểm tại khu kinh tế Nghi Sơn.

Theo các Nghị quyết, HĐND thành phố Hải Phòng và tỉnh Thanh Hóa quyết định áp dụng trên địa bàn những loại phí, lệ phí chưa được quy định trong danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí. HĐND hai địa phương điều chỉnh mức hoặc tỷ lệ thu phí, lệ phí đã được cấp có thẩm quyền quyết định đối với những loại phí, lệ phí được quy định trong danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí, trừ án phí, lệ phí Tòa án. Ngân sách thành phố, tỉnh được hưởng 100% số thu tăng thêm từ các khoản thu do việc điều chỉnh chính sách phí, lệ phí.

Bên cạnh đó, theo Nghị quyết số 38/2021/QH15, Quốc hội cho phép thành lập Quỹ Bảo tồn di sản Huế để bổ sung nguồn lực phục vụ công tác trùng tu, bảo tồn di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quỹ bảo tồn di sản Huế là Quỹ quốc gia được Chính phủ thành lập và giao cho tỉnh Thừa Thiên Huế trực tiếp quản lý.

Liên quan đến quản lý rừng, đất đai, các Nghị quyết quy định Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định chuyển mục đích xài đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ đầu nguồn từ 50 ha trở lên; đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên với quy mô từ 500 ha trở lên trở lên của tỉnh Nghệ An, tỉnh Thanh Hóa và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

HĐND tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An quyết định chuyển mục đích xài đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ đầu nguồn dưới 50 ha; đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên với quy mô dưới 500 ha. HĐND hai địa phương còn được quyết định chủ trương chuyển mục đích xài rừng sản xuất dưới 1.000 ha theo ủy quyền của Thủ tướng, phù hợp với quy hoạch lâm nghiệp cấp quốc gia, quy hoạch, kế hoạch xài đất đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

Việc quyết định chuyển mục đích xài phải thực hiện công khai, lấy ý kiến người dân, đối tượng chịu sự ảnh hưởng của việc chuyển đổi mục đích xài và bảo đảm nguyên tắc, điều kiện chuyển mục đích xài rừng sang mục đích khác, chuyển mục đích xài đất theo quy định.

Các Nghị quyết có hiệu lực từ 1/1/2022 và được thực hiện trong 5 năm. Trường hợp có quy định không giống nhau về cùng một vấn đề giữa Nghị quyết này với luật, Nghị quyết khác của Quốc hội thì áp dụng theo quy định của Nghị quyết này.


— Trích dẫn: Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới