Sau tự chủ, thu nhập giáo viên đại học tăng từ 60 triệu lên trên 300 triệu đồng/năm


Báo cáo của Bộ Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) tại Hội nghị tự chủ đại học sáng 4/8, cho thấy từ 2018 đến 2021, tổng thu của các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) tự chủ đa phần tăng lên; tổng thu ngoài ngân sách nhà nước (NSNN) cấp chi thường xuyên cũng tăng thêm; thu nhập bình quân của giáo viên và cán bộ quản lý tăng mạnh.

Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT về kết quả thực hiện tự chủ ĐH từ cuối năm 2014 (thời điểm bắt đầu triển khai thí điểm mới cơ chế hoạt động của 23 cơ sở giáo dục đại học (ĐH) theo Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24.10.2014 của Chính phủ) đến nay, việc thực hiện tự chủ của các trường ĐH đã được một số kết quả đáng khích lệ, mang lại nhiều chuyển biến tích cực cả về nhận thức lẫn công tác tổ chức thực hiện.

Theo Bộ GD&ĐT, về mức độ tự chủ tài chính, đến thời điểm bấy giờ có 32,76% trường ĐH đã tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, 13,79% số lượng trường đã tự bảo đảm chi thường xuyên.

nhận xét chung về nâng cao năng lực tài chính của các trường tự chủ, Bộ GD-ĐT cho biết từ 2018 đến 2021 tổng thu của các trường này đa phần tăng lên, tổng thu ngoài ngân sách nhà nước cấp chi thường xuyên cũng tăng thêm.

trong đó, thu nhập bình quân hằng năm đã tăng 20,8% đối với giáo viên và 18,7% đối với cán bộ quản lý. Cụ thể:

Sau tự chủ, thu nhập giảng viên đại học tăng từ 60 triệu lên trên 300 triệu đồng/năm - Ảnh 1.

Đối với 23 trường tự chủ theo Nghị quyết số 77/NQ-CP, trong công đoạn 2018-2021, thu nhập giáo viên tăng trung bình 26,1%; thu nhập cán bộ quản lý tăng trung bình 24,5%.

Năm 2018 tỷ lệ giáo viên thu nhập dưới 100 triệu/năm chiếm 26,2% trong khi năm 2021 chỉ còn 12,7%; tỷ lệ giáo viên thu nhập dưới 150 triệu/năm 2018 là 57,5% và chỉ còn 46,3% năm 2021.

giáo viên có thu nhập trên 200 triệu/năm tăng từ 19,4% lên 31,34%; giáo viên có thu nhập thu nhập trên 300 triệu/năm trở lên tăng từ 0,75% lên 5,97% sau 3 năm thực hiện tự chủ (2018-2021).

Sau tự chủ, thu nhập giảng viên đại học tăng từ 60 triệu lên trên 300 triệu đồng/năm - Ảnh 2.

Trong tốp 5 trường ĐH có tổng thu trên 1 nghìn tỷ/năm có 2 trường ĐH tự chủ theo Nghị quyết số 77/NQ-CP và 3 trường tư thục tự chủ (Trường ĐH FPT, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Văn Lang, Trường ĐH Kinh tế TPHCM, Trường ĐH Công nghệ TPHCM).

Trong tốp 10 trường tham gia khảo sát có tổng thu cao nhất, có 5 trường ĐH thí điểm tự chủ theo Nghị quyết số 77/NQ-CP23 (Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Kinh tế Tp Hồ Chí Minh, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, Trường ĐH Công nghiệp Tp Hồ Chí Minh, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM); 1 trường ĐH công lập tự chủ (Trường ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia TPHCM) và 4 trường ĐH tư thục.

Có 14 trường trong danh sách các trường thí điểm tự chủ theo Nghị quyết số 77/NQ-CP trong danh sách 30 trường có tổng thu cao nhất năm 2021.


— Nguồn: Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới