Mức phí lên đến 45 triệu đồng/năm


Mặc dù đã có nhiều phản ánh, nhắc nhở từ cơ quan quản lý, việc người vay vốn ngân hàng bị ép mua bảo hiểm vẫn diễn ra thời gian qua. Cổng thông tin Chính phủ vừa tiếp nhận thông tin, phản hồi và hướng xử lý của Ngân hàng Nhà nước về một trường hợp bị ép mua bảo hiểm với mức phí lớn.

thông tin phản ánh cho biết, bà Nguyễn Thùy Linh (Hà Nội) và một người bạn đăng ký vay mua nhà tại một ngân hàng thương mại cổ phần ở 2 chi nhánh khác nhau.

nhân viên bán hàng khoản vay tại 2 chi nhánh đều yêu cầu khách hàng phải mua kèm gói bảo hiểm nhân thọ.

Nhân viên nơi bà Linh trực tiếp ký hồ sơ cho biết, đây là “quy ước” của ngân hàng, còn nhân viên chi nhánh nơi bạn của bà Linh vay xác nhận nếu không mua bảo hiểm thì khách hàng không được vay.

Khi bà Linh đến ký hợp đồng vay, nhân viên ngân hàng đã mời 1 đại lý bảo hiểm (là đối tác của ngân hàng) đến và đưa cho bà Linh hồ sơ yêu cầu bảo hiểm nhân thọ mệnh giá 2 tỷ đồng, mức phí hằng năm là 45 triệu đồng.

Tuy nhiên, phí bảo hiểm cộng khoản vay mua nhà là một gánh nặng lớn với gia đình bà Linh.

Bà Linh đã yêu cầu đổi thay mệnh giá bảo hiểm cùng mức phí đóng thì nhân viên ngân hàng cho biết, với giá trị khoản vay của bà thì bà phải tham gia bảo hiểm với mệnh giá lớn. Tuy nhiên, nhân viên không giải thích được lý do Lý do Tại sao.

Bà Linh bất đắc dĩ phải ký hồ sơ yêu cầu bảo hiểm vì đã đến hạn trả tiền nhà, bà vô cùng cần khoản vay này.

tiếp tục bà Linh liên hệ nhân viên bán hàng bảo hiểm hỏi về thủ tục từ chối hợp đồng bảo hiểm và muốn kiến nghị về điều này thì được trả lời “có kiến nghị thì cũng thế thôi”.

Bà Linh đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ hỗ trợ giảm bớt việc người dân bị ép tham gia bảo hiểm với mức phí “trên trời” khi vay tiền mua nhà.

Trả lời việc này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, pháp luật về kinh doanh bảo hiểm đã có các quy định, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia bảo hiểm có quyền lựa chọn công ty bảo hiểm… Không tổ chức, cá nhân nào được phép can thiệp trái pháp luật đến quyền lựa chọn công ty bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài của bên mua bảo hiểm; công ty bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài không được ép buộc các tổ chức, cá nhân mua bảo hiểm dưới mọi hình thức.

Cho nên, đối với nội dung phản ánh liên quan đến việc công ty bảo hiểm nhân thọ ép buộc bà Linh mua bảo hiểm thì bà Linh có thể liên hệ hoặc gửi đơn đến Bộ Tài chính/công ty bảo hiểm để được xem xét, xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Ngân hàng Nhà nước đã có chỉ đạo các tổ chức tín dụng có hoạt động đại lý bảo hiểm phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm; tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ đối với hoạt động đại lý bảo hiểm trên toàn hệ thống và xử lý nghiêm những trường hợp yêu cầu khách hàng phải mua những món bảo hiểm khi cấp tín dụng cho khách hàng.

Cho nên, đối với nội dung phản ánh liên quan đến việc chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần ép buộc bà Linh mua bảo hiểm nhân thọ khi vay tiền mua nhà thì bà có thể liên hệ hoặc gửi đơn đến ngân hàng này để được xem xét, xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Như vậy, với những thông tin trên, kết quả xử lý Cuối cùng vẫn phải chờ đợi việc xem xét đơn mà khách hàng gửi. trong khi đó, như thông tin phản ánh, khách hàng đã bất đắc dĩ phải ký hồ sơ yêu cầu bảo hiểm vì đã đến hạn trả tiền nhà.


— Bài viết lấy từ Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới