mỗi ngày người Việt Nam dành bao nhiêu thời gian cho Zalo?


Với dân số khoảng 100 triệu người và số người xài Internet trên 75 triệu người, Việt Nam là nước nằm trong nhóm 15 quốc gia “lớn nhất” trên không gian mạng. Hằng ngày, người dùng Việt Nam tạo ra một lượng dữ liệu khổng lồ.

Theo số liệu từ Bộ thông báo và Truyền thông, số lượng người dùng thường xuyên hằng tháng của Zalo đạt 74,7 triệu vào tháng 2/2022, cao hơn Messenger của Meta (67,8 triệu). 

Trong Top 5 app liên lạc, tổng lượng dữ liệu trung bình mỗi người dùng Việt Nam tạo ra, trao đổi hàng tháng với nhau trên Zalo và Mocha xấp xỉ 591 MB (~ 58,84% toàn thị trường), nhiều hơn 1,43 lần so với tổng lượng dữ liệu trao đổi trên Top 3 nền tảng nước ngoài phổ biến ở Việt Nam (tổng Messenger, Viber và Telegram là 413,3 MB, chiếm 41,16%). 

Zalo có trung bình khoảng 74,7 triệu người xài hằng tháng và Mocha có trung bình khoảng 4,6 triệu người xài hằng tháng. Zalo hướng đến siêu ứng dụng phục vụ toàn dân, đẩy mạnh tham gia dịch vụ công trực tuyến. Mocha chủ yếu chỉ nhắm đến khách hàng giới trẻ, vừa dùng liên lạc vừa giải trí.

Thời gian mỗi người xài Zalo trung bình hằng ngày tương đối cao (~28 phút) so với Messenger (~20 phút), Facebook (~30 phút). 

Trong Top 5 app liên lạc, tổng lượng dữ liệu trung bình mỗi người dùng Việt Nam tạo ra, trao đổi hằng tháng với nhau trên Zalo và Mocha xấp xỉ 591 MB (~ 58,84% toàn thị trường), nhiều hơn 1,43 lần so với tổng lượng dữ liệu trao đổi trên 3 nền tảng nước ngoài phổ biến ở Việt Nam (tổng Messenger, Viber và Telegram là 413,3 MB, chiếm 41,16%). 

https://cafef.vn/moi-ngay-nguoi-viet-nam-danh-bao-nhieu-thoi-gian-cho-zalo-20220801170704937.chn


— Lấy từ Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới