Masan Group đặt kế hoạch lợi nhuận thận trọng năm 2022, phát hành riêng lẻ 142 triệu cổ phiếu và 500 triệu USD trái phiếu chuyển đổi


Đại hội đồng cổ đông năm 2022 diễn ra ngày 28/4 sắp đến, Hội đồng Quản trị công ty cổ phần Tập đoàn Masan (mã CK: MSN) dự kiến trình Đại hội thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với doanh thu thuần từ 90.000 – 100.000 tỷ đồng, tăng 1,5% – 12,8% so với thực hiện 2021. Nhưng mục tiêu về lợi nhuận sau thuế lại đi lùi đạt 6.900 – 8.500 tỷ đồng, giàm từ 15,9% – 31,7% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông là từ 4.800 – 6.200 tỷ đồng, giảm từ 27,6% – 44%. 

Năm 2021, doanh thu thuần hợp nhất của Tập đoàn đạt 88.629 tỷ đồng, tăng trưởng 14,8% so với mức 77.218 tỷ đồng năm 2020, nhờ doanh thu hầu hết các mảng kinh doanh tăng trưởng mạnh mẽ so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho Cổ đông của công ty năm 2021 tăng trưởng 593,8% đạt mức 8.561 tỷ đồng, mức kỷ lục trong lịch sử.

Masan Group đặt kế hoạch lợi nhuận thận trọng năm 2022, phát hành riêng lẻ 142 triệu cổ phiếu và 500 triệu USD trái phiếu chuyển đổi - Ảnh 1.

Theo báo cáo thường niên năm 2021, trong năm 2022, Masan kỳ vọng sẽ tăng trưởng doanh thu thuần và lợi nhuận trên mọi các mảng kinh doanh. Động lực tăng trưởng đến từ các hoạt động đầu tư gần đây, điều kiện thị trường thuận tiện hơn và sức mạnh hiệp lực xây dựng nền tảng tiêu dùng – Bán lẻ kết hợp và hiện thực hóa hệ sinh thái Point of Life.

The Crown X

Năm 2022, The CrownX kỳ vọng sẽ đạt mức tăng trưởng cả về doanh thu và lợi nhuận nhờ hiệu quả hoạt động tốt hơn tại WinCommerce (WCM) và Masan Consumer Holdings (MCH).

Theo kế hoạch của Masan, nếu thực hiện thành công của các chỉ tiêu đã đặt ra, WCM dự kiến sẽ đạt doanh thu thuần hợp nhất từ 38.000 – 40.000 tỷ đồng trong năm 2022, tăng trưởng từ 23 – 29% so với năm 2021.

Còn MCH đặt mục tiêu đạt doanh thu thuần trong khoảng 34.000 – 40.000 tỷ đồng vào năm 2022, tăng trưởng từ 18% – 39% so với năm 2021.

Masan MeatLife

Trên đà phát triển của mảng thịt, mạng lưới cung cấp đa dạng và danh mục mặt mỗi trở nên phong phú, MML kỳ vọng đạt doanh thu thuần hợp nhất trong khoảng 5.000 – 6.500 tỷ đồng vào năm 2022, tăng trưởng từ 11% đến 45% (không gồm mảng thức ăn chăn nuôi).

Phúc Long Heritage

Năm 2022, động lực tăng trưởng doanh thu của Phúc Long Heritage sẽ đến từ việc mở rộng mạng lưới cửa hàng riêng và kiosk tại WCM cũng như việc đa dạng hóa danh mục mặt hàng, trong đó có thể gồm những món ăn mới.

Mobicast

Kể từ khi đầu tư mua cổ phần kiểm soát Mobicast, Masan đã triển khai thí điểm các gói dữ liệu viễn thông mang thương hiệu “Reddi” tại một số điểm bán thuộc WCM và đặt mục tiêu thu hút 500.000 đến 1 triệu thuê bao trên toàn quốc trong năm 2022.

Masan High-Tech Materials (MHT)

Năm 2022, MHT dự kiến đạt doanh thu thuần trong khoảng 14.500 – 15.000 tỷ đồng, tăng 7-11%. Bên cạnh đó, Ban Điều hành tiếp tục cam đoan tối đa hóa số tiền thu được từ lượng đồng tồn kho được tích trữ trong suốt bốn năm qua.

Phát hành 142 triệu cổ phiếu riêng lẻ và 500 triệu USD trái phiếu chuyển đổi

Masan Group dự kiến phát hành 142,37 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho không quá 99 nhà đầu tư chiến lược hoặc chứng khoán chuyên nghiệp. Mệnh giá là 10.000 đồng/cp, thời gian thực hiện là trong năm 2022 hoặc cho đến trước Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Giá chào bán sẽ không thấp hơn trị giá sổ sách theo BCTC hợp nhất đã được kiểm toán của công ty. Số cổ phiếu trên sẽ bạn hạn chế chuyển nhượng 3 năm với nhà đầu tư chứng khoán đầu tư chiến lược và 1 năm với bên chứng khoán chuyên nghiệp. Tổng giá trị theo mệnh giá 1.423 tỷ đồng.

công ty cũng sẽ phát hành tối đa 0,5% số đang lưu hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên, giá phát hành là 10.000 đồng/cp.

Thêm vào đó, Masan Group cũng dự kiến phát hành 500 triệu USD trái phiếu chuyển đổi, không có bảo đảm và không kèm chứng quyền ra thị trường quốc tế. Giá dự kiến 100.000 USD/trái phiếu hoặc bội số của 1.000 USD, thời hạn 5 năm. Thời gian dự kiến phát hành là năm 2022 hoặc 2023 và được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Singapore. Mục đích phát hành trái phiếu để thực hiện đầu tư dự án của công ty, góp vốn vào công ty con, bổ sung vốn cho các hoạt động và cơ cấu lại khoản nợ nước ngoài. Masan dự kiến phát hành 5% số cổ phiếu đang lưu hành để chuyển đổi trái phiếu.

https://cafef.vn/masan-group-dat-ke-hoach-loi-nhuan-than-trong-nam-2022-phat-hanh-rieng-le-142-trieu-co-phieu-va-500-trieu-usd-trai-phieu-chuyen-doi-20220408170047254.chn


— Theo Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới