Lỗ gần 700 tỷ trong 2 năm Covid, công ty Vận tải đường sắt Hà Nội (HRT) và Vận tải đường sắt Tp.HCM (SRT) sẽ được hợp nhất thành một


Theo đó, Phó Thủ tướng đồng ý về chủ trương phương pháp cơ cấu lại công ty, đơn vị trực thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Cụ thể, thực hiện thu gọn đầu mối Chi nhánh Xí nghiệp Đầu máy từ 5 Chi nhánh Xí nghiệp Đầu máy thành 3 Chi nhánh Xí nghiệp Đầu máy.

Chuyển nguyên trạng toàn bộ hoạt động, tài sản, con người đang có tại 3 Ban Quản lý dự án đường sắt khu vực 1, 2, 3 về 1 Ban Quản lý dự án đường sắt có những điều kiện tốt nhất về quy mô, kinh nghiệm, thực tế… để thực hiện công dụng đại diện chủ đầu tư quản lý các dự án đường sắt do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam làm chủ đầu tư. Chấm dứt hoạt động của 2 Ban Quản lý dự án đường sắt còn lại.

Công văn nêu rõ, hợp nhất công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội (mã CK: HRT) và công ty cổ phần Vận tải đường sắt Tp.HCM (mã CK: SRT) thành 1 công ty cổ phần vận tải đường sắt.

Phó Thủ tướng giao Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại công ty chỉ đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam khẩn trương thực hiện việc cơ cấu lại các công ty, đơn vị nêu trên bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật, phát huy hiệu quả, tuyệt đối không để thất thoát vốn và tài sản của nhà nước; hoàn thiện Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam công đoạn 2021-2025 bảo đảm phù hợp với Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17/3/2022; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.4

Về kết quả kinh doanh, trong 2 năm qua do ảnh hưởng nghiêm trọng từ dịch SARS-CoV-2 và những cách giãn cách xã hội, nên các công ty vận tải đường sắt phải ngừng chạy tàu.

Hợp nhất công ty Vận tải đường sắt Hà Nội (HRT) và Vận tải đường sắt Tp.HCM (SRT) - Ảnh 1.

Cụ thể, năm 2021, doanh thu thuần HRT đạt 1.547 tỷ đồng, giảm 20% so với năm 2020. Lợi nhuận sau thuế công ty lỗ 121,6 tỷ đồng cải thiện hơn so với năm ngoái lỗ 196 tỷ đồng.

Hợp nhất công ty Vận tải đường sắt Hà Nội (HRT) và Vận tải đường sắt Tp.HCM (SRT) - Ảnh 2.

Còn về SRT, năm 2021 doanh thu thuần đạt 893,58 tỷ đồng, giảm 28,7% so với năm trước. Năm 2021, công ty tiếp tục lỗ thêm 139 tỷ đồng, năm 2020 lỗ 217 tỷ đồng.

https://cafef.vn/lo-gan-700-ty-trong-2-nam-covid-cong-ty-van-tai-duong-sat-ha-noi-hrt-va-van-tai-duong-sat-sai-gon-srt-se-duoc-hop-nhat-thanh-mot-20220409104905718.chn


— Nguồn lấy từ: Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới