Học sinh, sinh viên có thể vay tối đa 10 triệu đồng, lãi suất chỉ 1,2%/năm để mua thiết bị học tập trực tuyến


Theo Quyết định số 09/20222/QĐ-TTg vừa ban hành bởi Thủ tướng Chính phủ, các học sinh, sinh viên có hoàn cảnh siêu khó khăn sẽ được hỗ trợ vay vốn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.

Quyết định sẽ hướng đến các học sinh sinh viên siêu khó khăn, không có máy tính, thiết bị đủ điều kiện để đáp ứng như cầu học trực tuyến và các trường hợp chưa được hưởng chính sách hỗ trợ công cụ, máy móc trước đó.

Mức vốn hỗ trợ tối đa là 10 triệu đồng/học sinh, sinh viên.

Lãi suất cho vay 1,2%/năm, lãi suất nợ quá hạn bằng lãi suất cho vay hộ nghèo tại thời điểm vay vốn.

thời hạn cho vay tối đa 36 tháng. Tại thời điểm vay vốn, nếu sinh viên có thời gian dự kiến kết thúc khóa học còn từ 24 tháng trở lên, thời hạn cho vay tối đa được tính từ ngày vay đến hết 12 tháng sau thời điểm dự kiến kết thúc khóa học.

thời điểm giải ngân không vượt quá ngày 31/12/2023.

Vốn sẽ được cho vay thông qua phương thức cho vay hộ gia đình, đại diện gia đình học sinh, sinh viên sẽ đứng tên vay vốn. Trường hợp học sinh, sinh viên đã đủ 18 tuổi có thể vay vốn trực tiếp tại Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cư trú hoặc nơi trường đặt trụ sở.

Chính sách tín dụng này là một phần của gói tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Trước đó, các cơ quan ban ngành cùng nhiều tổ chức cũng đã có các chính sách nhằm hỗ trợ việc học trực tuyến của học sinh và sinh viên trong thời điểm dịch bệnh

https://cafef.vn/hoc-sinh-sinh-vien-co-the-vay-toi-da-10-trieu-dong-lai-suat-chi-12-nam-de-mua-thiet-bi-hoc-tap-truc-tuyen-2022040613265667.chn

An Định

Theo Nhịp sống kinh tế


— Nguồn: Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới