FICO: Lãi ròng 2019 thấp nhất trong 9 năm qua


FICO: Lãi ròng 2019 thấp nhất trong 9 năm qua

Tổng công ty nguyên liệu Xây dựng số 1 – CTCP (FICO, UPCoM: FIC) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 4 với kết quả kinh doanh (KQKD) sụt giảm về mọi mặt.


Kết quả kinh doanh 2019 của FICO

Đvt: Tỷ đồng


Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4 của FICO

Cụ thể, trong quý 4/2019, doanh thu thuần của FICO đạt 1,067 tỷ đồng, giảm hơn 48% so với cùng kỳ. trong đó, nguồn thu nhận được hoàn toàn đến từ bán thành phẩm, hàng hóa và dịch vụ. Mảng kinh doanh bất động sản (BĐS) lại kế tiếp “trắng tay”, trong khi cùng kỳ đóng góp gần 20 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính cũng giảm hơn 54% còn 13 tỷ đồng, đến từ việc sụt giảm lãi bán các khoản đầu tư và sụt giảm phần cổ tức, lợi nhuận được chia. Thêm nữa, FICO còn khoản lỗ khác hơn 280 triệu đồng, trong khi cùng khi lại lãi đến 5 tỷ đồng. Qua đó, lỗ ròng của Tổng công ty trong quý 4 lên đến hơn 9 tỷ đồng.

Tổng kết năm 2019, FICO ghi nhận 3,898 tỷ đồng tổng doanh thu và gần 59 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 40% và đến 81% so với năm trước; qua đó chỉ thực hiện được 38% và 8% kế hoạch cả năm.

Lãi ròng của Tổng công ty đạt mức 14 tỷ đồng, giảm 81% so với năm trước, thiết lập mức lãi ròng thấp nhất trong 9 năm qua.


Kết quả kinh doanh của FICO trong 10 năm qua. Đvt: Tỷ đồng


đến ngày 31/12/2019, tổng tài sản của FICO đạt 3,471 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với thời điểm đầu năm. trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 1,741 tỷ đồng, giảm gần 15%; tài sản dài hạn đạt 1,730 tỷ đồng, tăng 30%.

Trong cơ cấu tài sản ngắn hạn, hàng tồn kho và các khoản phải thu ngắn hạn vẫn chiếm tỷ trong cao nhất (hơn 87%). Tuy nhiên, có sự chuyển dịch tỷ trọng giữa hai khoản này khi các khoản phải thu (chủ yếu là phải thu ngắn hạn của khách hàng) giảm hơn 56% về mức 500 tỷ đồng còn hàng tồn kho của Tổng công ty tăng hơn 73% lên 1,023 tỷ đồng.


Hàng tồn kho của FICO tăng cao về mọi mặt


Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4 của FICO

Nợ phải trả của Tổng công ty ở thời điểm cuối năm đạt 2,011 tỷ đồng, tăng 3% so với thời điểm đầu năm. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ/tổng tài sản của FICO lại giảm nhẹ từ 58.07% (năm 2018) xuống 57.95% (năm 2019), so với thời điểm cuối năm 2016 là 67.57%, thì cơ cấu nguồn vốn của FICO đã có các điểm sáng nhất định.

đến cuối năm 2019 (31/12/2019), cơ cấu cổ đông của FICO vẫn vô cùng cô đặc khi 2 cổ đông lớn chiếm hơn 80% số lượng cổ phần.

Từ đó, cổ phiếu FIC có thanh khoản thấp, trọng lượng giao dịch bình quân chỉ đạt 549 cp/phiên trong 1 năm trở lại đây. Diễn biến giá cổ phiếu cũng lên xuống thất thường, hiện đang giao dịch ở mức 10,100 đồng/cp (kết phiên sáng 13/02).


Diễn biến giá cổ phiếu FIC từ khi lên sàn UPCoM


Nguồn: VietstockFinance

Như Xuân 

FILI
— Phỏng theo VietStock —