Doanh thu sụt giảm, Dược Hà Tây (DHT) báo lãi ròng năm 2021 giảm 26%


công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây (mã chứng khoán: DHT) đã công bố BCTC hợp nhất quý 4 và lũy kế cả năm 2021.

Cụ thể, tính riêng quý 4, doanh thu thuần đạt 446 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ. Do chi phí giá vốn chiếm tỷ trọng lớn nên DHT ghi nhận lãi gộp hơn 44 tỷ đồng, giảm 34% so với số lãi gộp 67 tỷ đồng trong cùng kỳ năm 2020.

Trong quý 4, DHT ghi nhận tăng doanh thu tài chính lên 10 tỷ, Thêm vào đó chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí QLDN đồng loạt được tiết giảm nên sau khi khấu trừ, DHT ghi nhận LNST đạt 20 tỷ đồng, trong đó lãi cổ đông công ty mẹ chiếm 19 tỷ đồng, giảm 18% so với số lãi ròng trong quý 4/2020.

Doanh thu sụt giảm, Dược Hà Tây (DHT) báo lãi ròng năm 2021 giảm 26% - Ảnh 1.

Luỹ kế cả năm 2021, doanh thu thuần của DHT đạt 1.609 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ. Trừ đi chi phí, công ty thu lãi ròng trong năm 2021 khoảng 68 tỷ đồng,giảm 26% so với thực hiện trong năm 2020.

Như vậy, so với kế hoạch đề ra trong năm 2021 là tổng doanh thu 1.350 tỷ đồng và LNST là 68 tỷ đồng, DHT đã vượt 19% mục tiêu doanh và vượt 4,4% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Doanh thu sụt giảm, Dược Hà Tây (DHT) báo lãi ròng năm 2021 giảm 26% - Ảnh 2.

Tính đến 31/12/2021, tổng tài sản của DHT đã tăng gần 318 tỷ đồng so với đầu năm, đạt xấp xỉ 1.238 tỷ đồng. Nợ phải trả của DHT tại thời điểm cuối năm ghi nhận hơn 484 tỷ đồng, trong đó vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt 289 tỷ đồng.

Trong năm 2021, cổ phiếu DHT ghi nhận xu hướng giảm liên tục kể từ đầu năm cho đến hiện nay, thị giá chốt phiên 18/1 đạt 42.100 đồng/cổ phiếu.

Doanh thu sụt giảm, Dược Hà Tây (DHT) báo lãi ròng năm 2021 giảm 26% - Ảnh 3.

https://cafef.vn/doanh-thu-sut-giam-duoc-ha-tay-dht-bao-lai-rong-nam-2021-giam-26-20220118172856137.chn


— Nguồn: Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới