Doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ tăng mạnh


Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam vừa công bố số liệu thị trường bảo hiểm tháng 02 với rất nhiều con số đáng chú ý.

Theo đó, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường đạt khoảng 33.136 tỷ đồng, trong đó bảo hiểm phi nhân thọ đạt khoảng 11.248 tỷ đồng, tăng 15,3%; bảo hiểm nhân thọ đạt khoảng 21.888 tỷ đồng, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước.

Về thị trường bảo hiểm nhân thọ, 2 tháng đầu năm các công ty bảo hiểm nhân thọ khai thác mới được trên 402.0000 hợp đồng bảo hiểm, giảm 19% so với cùng kỳ. Phí khai thác mới đạt khoảng trên 6.000 tỷ đồng, giảm khoảng 10% so với cùng kỳ.

Ngoài những siêu khó khăn do đại dịch Covid 19, việc sụt giảm còn đến từ sức hút của một số mặt hàng bảo hiểm nhân thọ truyền thống đã bị suy giảm

Các mặt hàng bảo hiểm cũng có sự phân hóa về tăng trưởng số hợp đồng khai thác mới trong 2 tháng đầu năm.

trong khi 2 mặt hàng bảo hiểm liên kết chung và bảo hiểm tử kỳ ghi nhận mức giảm lần lượt là 36% và 20%, 2 loại hình khác lại chứng kiến mức tăng hơn 50%. Cụ thể, bảo hiểm liên kết đơn vị tăng 88% và bảo hiểm sức khỏe là 69,4%.

Về cơ cấu doanh thu bảo hiểm nhân thọ, mặt hàng bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng lớn nhất với 53,4%; theo sau là mặt hàng bảo hiểm hỗn hợp, chiếm 17,5%; mặt hàng bảo hiểm liên kết đơn vị có tỷ trọng 17,1%; 12% còn lại là các mặt hàng khác.

Đối với thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, mặt hàng bảo hiểm sức khỏe vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng tốt (tăng 15,3%) các nghiệp vụ khác đều tăng trưởng ở các mức độ khác nhau, ngoại trừ bảo hiểm cháy nổ tự nguyện và bảo hiểm nông nghiệp sụt giảm doanh thu.

Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu bảo hiểm phi nhân thọ là bảo hiểm sức khỏe chiếm 30,4%; theo sau là bảo hiểm xe cơ giới với 28,2%; bảo hiểm tài sản thiệt hại là 14,8%; bảo hiểm cháy nổ chiếm 12,4%; phần còn lại là các mặt hàng bảo hiểm phi nhân thọ khác.

https://cafef.vn/doanh-thu-phi-bao-hiem-nhan-tho-va-phi-nhan-tho-tang-manh-20220406175051751.chn


— Nguồn lấy từ: Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới