Đề xuất giảm 50% thuế bảo vệ môi trường với nhiên liệu bay


Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi các các bộ ngành, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để lấy ý kiến về Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay.

Theo Bộ Tài chính, quy định hiện hành nêu rõ, mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 3.000 đồng/lít. Để tháo dỡ siêu là khó khăn cho ngành hàng không trước ảnh hưởng của dịch SARS-CoV-2, UBTVQH đã ban hành Nghị quyết số 979/2020 ngày 27-7-2020 và Nghị quyết số 1148/2020 ngày 21-12-2020, trong đó quy định mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay từ ngày 1-8-2020 đến hết ngày 31-12-2021 là 2.100 đồng/lít, giảm 30% so với quy định. Như vậy, kể từ ngày 1-1-2022, mức thuế bảo vê môi trường đối với nhiên liệu bay sẽ quay trở lại mức 3.000 đồng/lít.

Đề xuất giảm 50% thuế bảo vệ môi trường với nhiên liệu bay - Ảnh 1.

Đề xuất giảm thuế môi trường đối với nhiên liệu bay đến hết năm 2022 – Ảnh: Bình An

Bộ Tài chính cho biết ngành hàng không là một trong các ngành chịu thiết hại nặng nề do dịch SARS-CoV-2. Việc giảm 30% mức thu thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay đã mang lại hiệu ứng tích cực nhất định cho ngành hàng không. Theo báo cáo của Tổng công ty hàng không Việt Nam, thực hiện chính sách trên đã hỗ trợ công ty giảm được 155 tỉ đồng thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay trong năm 2020 và dự kiến giảm được 164 tỉ đồng trong năm 2021.

Bộ Tài chính cũng nhìn nhận thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là khoản thu khi xài nhiên liệu bay. Tuy nhiên, thời gian qua do thực hiện giãn cách xã hội nên ngành hàng không nói chung và các công ty vận chở hàng không nói riêng phải hạn chế hoạt động, thậm chí có thời điểm ngành hàng không gần như đóng băng. Do vậy, chính sách giảm mức thuế bảo vệ môi trường từ 1-8-2020 đến hết ngày 31-12-2021 chưa thể phát huy hết mục tiêu hỗ trợ công ty.

Chính vì vậy, để phát huy hết mục tiêu hỗ trợ công ty hàng không băng qua siêu là khó khăn do đại dịch SARS-CoV-2 trong công đoạn tiếp đến, khi hoạt động kinh doanh trở về trạng thái bình thường mới, Bộ Tài chính cho rằng cần thiết thực hiện chính sách giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay trong năm 2022.

Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ để trình UBTVQH quy định mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay từ ngày 1-1-2022 đến hết ngày 31-12-2022 là 1.500 đồng/lít, giảm 50% so với quy định hiện hành.

Việc đề xuất tăng mức giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay từ 30% lên 50% là nhằm góp phần hỗ trợ hơn nữa đối với ngành hàng không; Ngoài ra cam đoan phù hợp với khả năng ngân sách nhà nước và phù hợp với chương trình phục hồi và phát triển kinh tế sau dịch.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, trường hợp các đường bay được hoạt động như năm 2020 thì dự kiến số thu thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay giảm khoảng 1.725 rỉ đồng, từ đó làm giảm số thu ngân sách Nhà nước khoảng 1.898 tỉ đồng (gồm Thuế Bảo vệ môi trường và Thuế giá trị gia tăng).

Trong trường hợp đường bay hoạt động như năm 2021, thì dự kiến số thu thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay giảm khoảng 1.260 tỉ đồng, từ đó làm giảm số thu ngân sách khoảng 1.386 tỉ đồng (gồm Thuế Bảo vệ môi trường và Thuế giá trị gia tăng).

Theo Bộ Tài chính, số thu thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay từ tháng 8-2020 (thời điểm bắt đầu giảm 30%) đến hết tháng 9-2021 giảm 1.072 tỉ đồng. trong đó, từ tháng 8-2020 đến hết tháng 12-2020 giảm 493 tỉ đồng; từ tháng 1-2021 đến hết tháng 9-2021 giảm 579 tỉ đồng.


— Nguồn: Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới