Cảng Đà Nẵng (CDN) đặt mục tiêu lãi trước thuế năm 2022 tăng lên 315 tỷ đồng, phấn đấu chia cổ tức 14%


Ngày 19/4 đến đây CTCP Cảng Đà Nẵng (mã chứng khoán CDN) sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Danh sách cổ đông tham dự đã được chốt vào ngày 21/3/20022. ngày nay công ty đã công bố tài liệu dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông lần này.

Kết quả kinh doanh, năm 2021 doanh thu công ty đạt 1.112 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2021 và vượt 15% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 297 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ và vượt 6% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Cảng Đà Nẵng (CDN) đặt mục tiêu lãi trước thuế năm 2022 tăng lên 315 tỷ đồng, phấn đấu chia cổ tức 14% - Ảnh 1.

Về sản lượng, tổng sản lượng hàng hoá thông qua trong năm đạt 12,89 triệu tấn, tăng 13% so với năm 2020 và vượt 8% kế hoạch, trong đó container đạt 668.446 TEUs, tăng 20% so với cùng kỳ và vượt 15% kế hoạch năm. Tổng lượt tàu đến cảng giảm 8% so với năm 2020, còn 1.862 lượt.

Báo cáo ghi nhận thu nhập bình quân của người lao động trong công ty năm 2021 đã tăng 6,1% so với năm 2020 lên 26,91 triệu đồng/người/tháng.

Với kết quả đạt được, Cảng Đà Nẵng dự kiến dành 48,5 tỷ đồng chia cổ tức năm 2021 cho cổ đông tỷ lệ 15%.

Năm 2022 Cảng Đà Nẵng đạt mục tiêu tổng doanh thu  tăng 7,9% lên 1.200 tỷ đồng, trong đó doanh thu kinh doanh  gần 1.178 tỷ đồng. Sản lượng ước tính tăng 8,57% lên 12 triệu tấn, trong đó containers đạt 735.000 TEUs, tăng 10% so với thực hiện năm 2021.

Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế ước tính tăng khoảng 6,2% so  với thực hiện năm 2021, lên mức 315 tỷ đồng và phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ 14%.

https://cafef.vn/cang-da-nang-cdn-dat-muc-tieu-lai-truoc-thue-nam-2022-tang-len-315-ty-dong-phan-dau-chia-co-tuc-14-20220408115846127.chn


— Nguồn: Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới