C47 muốn phát hành 25 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá tối thiểu 25.000 đồng/cp


CTCP Xây dựng C47 (C47) đã công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 vào ngày 24/4 đến đây. Theo đó, HĐQT đề xuất chỉ tiêu năm nay với doanh thu 1.400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 60 tỷ đồng, tăng lần lượt 52% và 39% so với thực hiện năm trước. Tỷ lệ cổ tức dự kiến tối thiểu 10% bằng tiền hoặc cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế.

Để thực hiện kế hoạch này, công ty dự kiến liên kết đấu thầu, đầu tư máy móc, dụng cụ để nâng cao năng lực cạnh tranh hoạt động xây lắp nhằm mở rộng thị phần; tập trung cải tiến, phối hợp giữa các bộ phận để nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng hồ sơ đấu thầu, quản trị tốt chi phí, giá cả, cung ứng, xài vật tư, nguyên nhiên chất liệu và nhân công hiệu quả… công ty tiếp tục tinh gọn bộ máy, tăng cường quản lý nội bộ, giá cả và định mức nhằm kiểm soát chi phí, tiết kiệm tối đa các chi phí đầu vào để giảm chi phí sản xuất, có mức giá đấu thầu hợp lý cho các dự án công trình nhằm tăng tính cạnh tranh về giá.

HĐQT nhận xét năm 2021, hoạt động xây dựng các dự án siêu căng thẳng, đặc biệt là các công trình trọng điểm như Hồ chứa nước Đồng Mít (Bình Định), Đập Tràn – Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ tỉnh Ninh Thuận, Thủy điện Đa Nhim (Lâm Đồng), Thủy điện Hòa Bình mở rộng (Hòa Bình)… Tuy nhiên, công ty đã đề ra các phương án tổ chức thi công hiệu quả đáp ứng tiến độ và chất lượng thi công tại các dự án này. Đầu năm 2022, công ty ký hợp đồng tham gia thi công các dự án mới như sân bay Long Thành (Đồng Nai), Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát công đoạn 2 (Quảng Ngãi), đập dâng Phú Phong (Bình Định), hồ chứa nước Ta Hoét (Lâm Đồng), hệ thống thu thập nước Cổ Cò (Đà Nẵng). bây giờ, công ty đang đàm phán hướng đến thi công các dự án tại Lào để mở rộng thị phần.

Cũng trong năm qua, C47 đã trả cổ tức 5% bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế chưa cung cấp và 10% cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần năm 2020 để tăng vốn điều lệ; thực hiện các thủ tục về trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông. Vốn điều lệ hiện hành hơn 275 tỷ đồng.

Cho năm 2021, công ty dự kiến chia cổ tức 10% bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa cung cấp và 10% cổ phiếu thưởng từ nguồn quỹ đầu tư phát triển.

Chào bán tối đa 25 triệu cổ phiếu riêng lẻ, giá không thấp hơn 25.000 đồng/cp

HĐQT có tờ trình chào bán hơn 41,1 triệu cổ phiếu, bao gồm 15 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tối đa 25 triệu cổ phiếu riêng lẻ và 1,1 triệu cổ phiếu cho người lao động (ESOP).

Với phương pháp phát hành cho cổ đông hiện hữu, giá chào bán được ủy quyền cho HĐQT quyết định Tuy nhiên không thấp hơn 10.000 đồng/cp. Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông được phân bổ quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng một lần, không chuyển nhượng cho người thứ 3. Bên chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng.

Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ phiếu chào bán tiếp cho các đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Với phương pháp phát hành tối đa 25 triệu cổ phiếu riêng lẻ, giá phát hành được ủy quyền cho HĐQT quyết định Tuy nhiên không thấp hơn 25.000 đồng/cp. Cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng một năm. Trong trường hợp cổ phiếu không cung cấp hết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác, giá không thấp hơn 25.000 đồng/cp.

Tờ trình cũng đưa ra phương pháp phát hành tối đa 1,1 triệu cổ phiếu ESOP với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cp. Điều kiện chào bán là lợi nhuận sau thuế hợp nhất lũy kế đến hết quý III đạt trên 75% so với kế hoạch lợi nhuận cả năm nay đã được ĐHĐCĐ thông qua. Toàn bộ cổ phiếu theo chương trình ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm kể từ ngày hoàn tất chào bán.

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến tối thiểu hơn 786 tỷ đồng sẽ xài để bổ sung vốn kinh doanh cho công ty, thi công các công trình thủy điện, thủy lợi, hạ tầng, khu công nghiệp, điện gió, metro; Đầu tư dự án bất động sản, khu công nghiệp, nhà ở xã hội; Góp vốn thành lập công ty, hợp tác đầu tư phát triển dự án.

Đại hội cũng trình phương pháp tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 lên 8 thành viên. Vậy Do vậy, Đại hội sẽ bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT. bây giờ, HĐQT C47 gồm ông Phạm Nam Phong là Chủ tịch, ông Tạ Nam Bình là Phó Chủ tịch và 5 thành viên gồm ông Lê Trung Nam, Dương Minh Quang, Võ Trọng Hiếu, Nguyễn Hữu Hải, Bùi Văn Tuynh.

https://cafef.vn/c47-muon-phat-hanh-25-trieu-co-phieu-rieng-le-voi-gia-toi-thieu-25000-dong-cp-20220407164018795.chn


— Nguồn: Cafef —

Tin Mới

Quan tâm

Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán VPS eKYC Online nhanh chóng và đơn giản

Thị trường chứng khoán Việt Nam với tiềm năng lớn sẽ là một kênh tài chính thu hút nhiều nhà đầu tư trong thời...

Tuyển CTV, chuyên viên tư vấn đầu tư chứng khoán làm việc online

Mô tả công việc: - Tìm kiếm khách hàng tiềm năng - Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng trong quá trình giao dịch - Tư vấn,...