Xây Dựng Chính Sách, Pháp Luật(Chinhphu.vn) – Với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Chính phủ, sự cộng tác chặt chẽ của các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, các nhà khoa học đầu ngành, chuyên gia uy tín hàng đầu Tổ quốc và đặc biệt là với những niềm tin, tình cảm mà bạn đọc đã dành cho Cổng thông tin điện tử Chính phủ, chúng ta có thể tin tưởng rằng chuyên trang “XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT” sẽ trở thành một trong các Địa chỉ tin cậy, một diễn đàn hữu ích của người dân và công ty trong công tác xây dựng, tổ chức thực thi, đưa chính sách, pháp luật vào cuộc sống.


— Trích dẫn: Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới