VTV báo lãi ròng 2019 thấp nhất trong 12 năm


VTV báo lãi ròng 2019 thấp nhất trong 12 năm

CTCP VICEM Vật tư Vận tải Xi măng (HNX: VTV) báo lãi ròng năm 2019 chỉ đạt gần 13 tỷ đồng, con số thấp nhất kể từ năm 2008.

Theo VTV, lãi ròng sụt giảm là do sản lượng tiêu thụ than (mặt hàng chính của công ty) giảm dẫn đến doanh thu thuần giảm đến 37%, còn gần 2,170 tỷ đồng và giá vốn hàng bán chiếm hơn 1,914 tỷ đồng, giảm 38% so với năm 2018. Vì thế, lãi gộp của VTV giảm 29%, còn hơn 255 tỷ đồng. Tuy vậy, VTV có biên lãi gộp tăng từ 10% lên 12%.

Doanh thu tài chính cũng giảm mạnh 96%, chỉ còn khoảng 1 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính chủ yếu là chi phí lãi vay chỉ giảm nhẹ 2%, còn chiếm gần 51 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng cũng giảm theo ở mức 21%, chiến gần 155 tỷ đồng cùng với chi phí quản lý công ty giảm 8%, còn hơn 38 tỷ đồng.

Mặc dù chi phí đều giảm Tuy nhiên do doanh thu bán hàng và doanh thu tài chính đều giảm mạnh kéo theo lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của VTV giảm đến 87% so với năm trước, còn hơn 12 tỷ đồng.

Với lợi nhuận khác đạt hơn 4 tỷ đồng từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và tiền phạt bồi thường, thu dôi nhật…, VTV có lãi trước thuế và sau thuế lần lượt đạt hơn 16 tỷ đồng và gần 13 tỷ đồng, giảm 70% và 61% so với năm 2018.

So với kế hoạch năm 2019, VTV mới chỉ thực hiện được 57% chỉ tiêu doanh thu và 27% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.

ở thời điểm 31/12/2019, VTV có tổng tài sản giảm 21% so với đầu năm 2019 chủ yếu do các khoản phải thu ngắn hạn giảm 39%, còn gần 405 tỷ đồng và hàng tồn kho giảm 10%, còn 372 tỷ đồng.

Nợ phải trả chiếm 63% tổng nguồn vốn cũng giảm 28% so với đầu năm, chiếm gần 719 tỷ đồng chủ yếu là nợ ngắn hạn với gần 604 tỷ đồng, giảm 23%.

Kết thúc phiên giao dịch 18/02/2020, thị giá cổ phiếu VTV đã giảm 22.41% so với đầu năm 2019, còn 7,200 đồng/cp.

Khang Di

FILI
— Lấy từ VietStock —

Tin Mới

Quan tâm

Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán VPS eKYC Online nhanh chóng và đơn giản

Thị trường chứng khoán Việt Nam với tiềm năng lớn sẽ là một kênh tài chính thu hút nhiều nhà đầu tư trong thời...

Tuyển CTV, chuyên viên tư vấn đầu tư chứng khoán làm việc online

Mô tả công việc: - Tìm kiếm khách hàng tiềm năng - Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng trong quá trình giao dịch - Tư vấn,...