VPBank hoàn thành cả 3 trụ cột của Basel II


VPBank vừa công bố đã hoàn thành triển khai xong việc tuân thủ trụ cột Cuối cùng của Basel II – quy trình nhận xét nội bộ về mức đủ vốn (ICAAP- Internal Capital Adequacy Assessment Process) trong số ba trụ cột cần hoàn thành của Basel II. 

Cùng với việc hoàn thành triển khai hai trụ cột số 1 và 3 trước đó, trụ cột 2 này cũng được VPBank hoàn thành sớm 1 năm so với yêu cầu của Ngân hàng nhà nước (NHNN), và được hoàn thành chỉ sau hơn nửa năm kể từ khi VPBank chính thức được Ngân hàng nhà nước phê chuẩn việc áp dụng sớm Thông tư số 41 (Basel II). 

Với kết quả này, VPBank là ngân hàng thứ 2 sau VIB công bố đã hoàn thành triển khai Basel II trên thị trường Việt Nam.

Ông Dmytro Kolechko, Giám đốc Khối quản trị rủi ro của VPBank cho biết, việc hoàn thành triển khai cả 3 trụ cột Basel II trước thời hạn 1 năm so với yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước chính là điểm tựa cho phép VPBank kế tiếp đi trước trên thị trường trong việc đáp ứng với các tiêu chuẩn quốc tế cao nhất. Kết quả này nhận được nhờ các nỗ lực hết sức nghiêm túc của toàn thể ngân hàng nhằm giúp VPBank nhận được tiếng nói có trọng lượng hơn với cộng đồng đầu tư nước ngoài cũng như các tổ chức nhận xét tín nhiệm.

Việc hoàn thành triển khai sớm của VPBank được kỳ vọng là động lực truyền cảm hứng cho thị trường ngân hàng Việt Nam nói chung, góp phần đưa môi trường đầu tư ở Việt Nam gần hơn với môi trường đầu tư trong khu vực. Đây cũng được coi như các nền tảng ban đầu để VPBank kế tiếp tiến đến với các tiêu chuẩn cơ bản của Basel III, đưa chuẩn mực quản trị của chúng tôi tiến gần hơn các chuẩn mực của ngân hàng hiện đại trên thế giới.

quy trình ICAAP – Trụ cột 2 của Basel II- là sự nhận xét toàn diện về vốn, gồm có các cấu phần từ việc xác định hồ sơ rủi ro của ngân hàng, xây dựng chiến lược, khẩu vị rủi ro, tính toán mức vốn yêu cầu cho các rủi ro trọng yếu (với mức độ bao quát rộng hơn Trụ cột 1, gồm có thêm rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng và rủi ro tập trung) Không chỉ trong điều kiện kinh doanh thông thường mà còn trong thực trạng có các biến động bất lợi của thị trường. Từ đó, ngân hàng xác định được mục tiêu về vốn để cam đoan các mục tiêu hoạt động kinh doanh nằm trong phạm vi khả năng chấp nhận rủi ro của ngân hàng.

Báo cáo ICAAP cùng với các báo cáo khác theo yêu cầu của NHNN về quản trị rủi ro và hệ thống kiểm soát nội bộ là nguồn thông báo minh bạch và toàn diện để giúp NHNN có thể thực hiện giám sát và điều hành hệ thống các ngân hàng thương mại trên cơ sở rủi ro.

Việc triển khai ICAAP trong ngân hàng sẽ góp phần quan trọng trong việc nâng cao công tác quản trị rủi ro trong ngân hàng, cụ thể trong việc tăng cường nhận thức về quản trị rủi ro trong toàn bộ cán bộ nhân viên và các cấp lãnh đạo trong ngân hàng; cam đoan mức độ thích hợp giữa chiến lược rủi ro và kế hoạch kinh doanh; Đo lường hiệu quả hơn mức độ nhạy cảm về rủi ro của Ngân hàng đối với điều kiện kinh tế vĩ mô như lãi suất, tỷ giá, lạm phát, GDP, biến động giá bất động sản; Tận dụng nguồn vốn một cách hiệu quả thông qua việc phân bổ vốn cho từng rủi ro trọng yếu và đơn vị kinh doanh, Đồng thời lồng ghép trong quá trình nhận xét hiệu quả kinh doanh và thiết lập KPI cho từng địa điểm trong ngân hàng.

H. Kim

Theo Trí thức trẻ


— Theo Cafef —

Tin Mới

Quan tâm

Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán VPS eKYC Online nhanh chóng và đơn giản

Thị trường chứng khoán Việt Nam với tiềm năng lớn sẽ là một kênh tài chính thu hút nhiều nhà đầu tư trong thời...

Tuyển CTV, chuyên viên tư vấn đầu tư chứng khoán làm việc online

Mô tả công việc: - Tìm kiếm khách hàng tiềm năng - Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng trong quá trình giao dịch - Tư vấn,...