VNSteel báo lỗ hơn 170 tỷ đồng trong quý 3, đánh dấu chuỗi 2 quý lỗ liên tiếp


Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP (VNSteel -mã CK: TVN) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2023 với doanh thu thuần đạt 7.947 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ 2022. Khấu trừ chi phí vốn, lợi nhuận gộp của VNSteel ghi nhận hơn 176 tỷ đồng, cải thiện so với mức lỗ 271 tỷ đồng trong cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, doanh thu tài chính giảm 74% đạt 72 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính giảm 25% xuống còn 100 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí QLDN tiết giảm nhẹ lần lượt 5% và 2%, tương ứng ghi nhận 52 tỷ và 149 tỷ đồng.

VNSteel báo lỗ hơn 170 tỷ đồng trong quý 3, đánh dấu chuỗi 2 quý lỗ liên tiếp - Ảnh 1.

Đồng thời, công ty ghi nhận khoản lỗ gần 119 tỷ đồng trong công ty liên doanh, liên kết, cùng kỳ năm trước mức lỗ lên đến 293 tỷ đồng. Kết quả, VNSteel báo lỗ sau thuế 172 tỷ đồng, giảm lỗ hơn 400 tỷ so với cùng kỳ năm 2022. Đây cũng là mức lỗ nặng nhất trong số các công ty thép đã công bố BCTC tính đến thời điểm hiện nay.

Lũy kế 9 tháng đầu năm , doanh thu thuần của VNSteel đạt 23.027 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Khoản lỗ trước thuế ghi nhận hơn 431 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 383 tỷ đồng. Kết quả này còn cách vô cùng xa mục tiêu lãi trước thuế hợp nhất 235 tỷ đồng được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

VNSteel báo lỗ hơn 170 tỷ đồng trong quý 3, đánh dấu chuỗi 2 quý lỗ liên tiếp - Ảnh 2.

Tính đến cuối quý 3/2023, tổng tài sản của VNSteel tăng nhẹ so với đầu năm lên mức 23.285 tỷ đồng. trong đó, hơn 6.500 tỷ đồng đang nằm dưới dạng chi phí xây dựng cơ bản dang dở tại dự án Cải tạo và mở rộng sản xuất công ty Gang thép Thái Nguyên – công đoạn II. Khoản mục hàng tồn kho ở mức 4.264 tỷ đồng, trong đó công ty đã trích lập dự phòng giảm giá hơn 104 tỷ đồng.

Phía bên kia bảng cân đối, vốn chủ sở hữu đạt trên 9.306 tỷ đồng, chiếm 40% tổng nguồn vốn. Tổng nợ vay của VNSteel ghi nhận giá trị gần 7.500 tỷ đồng, giảm hơn 330 tỷ đồng so với đầu năm. LNST chưa cung cấp tính đến hết quý 3 đạt 1.910 tỷ đồng.


— Theo Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới