VMC báo lãi ròng 2019 giảm 83%, giá cổ phiếu giảm 56% từ đỉnh


VMC báo lãi ròng 2019 giảm 83%, giá cổ phiếu giảm 56% từ đỉnh

CTCP Vimeco (HNX: VMC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất với lãi ròng đạt 90.3 tỷ đồng, giảm gần 83%.


Kết quả kinh doanh của VMC trong năm 2019


Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất của VMC

Trong quý 4/2019, VMC ghi nhận doanh thu đạt 337.2 tỷ đồng, giảm gần 27% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu tài chính đạt 1.3 tỷ đồng, giảm hơn 42%, chi phí tài chính đạt 5.37 tỷ đồng, giảm gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Khoản chi phí này đến chủ yếu từ chi phí lãi vay.

Lãi gộp trong kỳ không bù đắp được chi phí lãi vay và chi phí quản lý công ty, VMC lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 1.41 tỷ đồng. Nhờ ghi nhận lợi nhuận khác 11.6 tỷ đồng, công ty đạt lợi nhuận ròng 9.09 tỷ đồng, giảm gần 60%.

Kết thúc năm 2019, VMC ghi nhận doanh thu đạt 1,152 tỷ đồng, giảm hơn 26% so với năm ngoái. Nguyên nhân chủ yếu là do không có phát sinh thu nhập từ doanh thu bất động sản (BĐS) và sự sụt giảm đáng kể từ doanh thu hợp đồng xây gắn. Doanh thu tài chính đạt 6.66 tỷ đồng, giảm 73%.

Lợi nhuận ròng năm 2019 của VMC đạt 15.5 tỷ đồng, giảm gần 83% so với năm trước. So với các kế hoạch đặt ra đầu năm, công ty đã thực hiện được 75% chỉ tiêu về doanh thu và 41% chỉ tiêu về lợi nhuận trước thuế.

ở thời điểm ngày 31/12/2019, tổng tài sản của VMC đạt xấp xỉ 1,340 tỷ đồng, giảm gần 16% so với thời điểm đầu năm. trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 1,125 tỷ đồng chiếm 84% tổng tài sản. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự sụt giảm là do sự sụt giảm trong các khoản phải thu ngắn hạn, giảm 16%. Nợ phải trả của công ty ở mức 964 tỷ đồng chiếm hơn 71% tổng nguồn vốn. trong đó, nợ ngắn hạn ghi nhận 893 tỷ đồng, chiếm 92% tổng nợ.

Tính đến phiên 10/02, giá cổ phiếu của VMC ở mức 11,100 đồng/cp. trọng lượng giao dịch bình quân đạt gần 16,000 cp/phiên trong một năm trở lại đây. So với mức đỉnh 19,745 đồng/cp ngày 21/03/2019, cổ phiếu này đã giảm gần 56%.


Diễn biến giá cổ phiếu của VMC trong một năm trở lại đây


Tố Diệp

FILI
— Theo VietStock —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới