Viglacera Hạ Long lên kế hoạch lãi trước thuế 2020 đạt 156 tỷ, trả cổ tức 20%


Viglacera Hạ Long lên kế hoạch lãi trước thuế 2020 đạt 156 tỷ, trả cổ tức 20%

HĐQT CTCP Viglacera Hạ Long (HNX: VHL) vừa thông qua Nghị quyết thống nhất kế hoạch tổ chức và các nội dung trình ĐHCĐ thường niên 2020. Theo đó, VHL lên kế hoạch lãi trước thuế hợp nhất năm 2020 đạt hơn 156 tỷ đồng và chi trả cổ tức 2020 tỷ lệ 20%.

Cụ thể, VHL đưa ra kế hoạch doanh thu và lãi trước thuế hợp nhất đạt gần 2,080 tỷ đồng và hơn 156 tỷ đồng, tăng 3% và 7% so với kế hoạch năm trước.


Chỉ tiêu kế hoạch của VHL qua các năm


Bên cạnh đó, VHL cũng đưa ra dự kiến mức chi trả cổ tức cho cổ đông là 20%, thưởng hoàn thành kế hoạch với 50% phần vượt lợi nhuận sau thuế 2020 và chi 700 triệu đồng để trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát.


Kế hoạch đầu tư của VHL trong năm 2020


Thêm nữa, trong năm 2020, VHL cũng dự kiến lên kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản với tổng số tiền hơn 71 tỷ đồng. trong đó, VHL sẽ chi hơn 35 tỷ đồng cho phần mềm quản trị công ty ERP. Đồng thời, VHL sẽ đầu tư hơn 12 tỷ đồng vào nhà máy ngói Tiêu Giao, gần 7 tỷ đồng vào nhà máy ngói Hoành Bồ và hơn 7 tỷ đồng vào nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy.


Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy


Nguồn: Viglacerahalong

Lũy kế cả năm 2019, VHL ghi nhận doanh thu và lãi trước thuế lần lượt đạt gần 2,000 tỷ đồng và hơn 159 tỷ đồng. Qua đó, VHL đã gần như hoàn thành được kế hoạch doanh thu và vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận đề ra trong năm 2019.

Thêm nữa, HĐQT VHL cũng dự kiến trình Đại hội thông qua phương pháp cung cấp lợi nhuận năm 2019. trong đó, VHL dự kiến chi 67.5 tỷ đồng (27%/vốn điều lệ) để trả cổ tức cho cổ đông và 700 triệu đồng trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký công ty. Bên cạnh đó, VHL cũng dự kiến trích quỹ đầu tư phát triển và quỹ khen thưởng lần lượt 37.8 tỷ đồng và gần 15 tỷ đồng.

hiện nay, giá cổ phiếu VHL đang giao dịch quanh mức 30,500 đồng/cp (14h18 ngày 12/02/2020), tăng 36% qua 1 năm với trọng lượng giao dịch bình quân 1,295 cp/phiên.


Diễn biến giá cổ phiếu VHL từ đầu năm 2019 đến nay


Nguồn: VietstockFinance

Tiên Tiên

FILI
— Trích dẫn: VietStock —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới