Viglacera Đông Triều đặt chỉ tiêu lãi sau thuế 2020 tăng 93%


Viglacera Đông Triều đặt chỉ tiêu lãi sau thuế 2020 tăng 93%

HĐQT CTCP Viglacera Đông Triều (UpCoM: DTC) vừa phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế hơn 24 tỷ đồng, tăng hơn 93%.

Năm 2020, DTC đề ra chỉ tiêu giá trị sản xuất hiện hành gần 350 tỷ đồng, tổng doanh thu gần 390 tỷ đồng tăng 26%, tổng chi phí gần 360 tỷ đồng tăng hơn 22% so với năm trước.

Về sản lượng sản xuất, công ty đặt ra các chỉ tiêu gạch xây đạt hơn 37 triệu viên, ngói 22v/m2 đạt 42 triệu viên.


Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của DTC


Nguồn: Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 của DTC

Trong năm 2020, công ty dự định đầu tư vào nhà máy Đông Triều 1 hơn 5.9 tỷ đồng. trong đó, đầu tư 1.3 tỷ đồng vào 4 chiếc xe nâng 3 tấn (xuất xứ Trung Quốc) và hơn 2.4 tỷ đồng vào sân bê tông thành phẩm, bê tông M250 dày 20cm.

Về kết quả kinh doanh năm 2019, công ty ghi nhận gần 311 tỷ đồng doanh thu, tăng 93% so với năm trước. Giá trị thành phẩm tồn kho đạt 53 tỷ đồng, tăng 203% so với hàng tồn kho năm trước. Kết quả, lợi nhuận sau thuế của DTC đạt 12.4 tỷ đồng, giảm 20% so với năm trước. Như vậy, DTC chỉ thực hiện được 91% chỉ tiêu doanh thu và 78% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020, kế hoạch chi trả cổ tức… sẽ được trình ở ĐHĐCĐ thường niên 2020 dự kiến tổ chức vào tháng 03/2020.

Tố Diệp

FILI
— Nguồn: VietStock —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới