Vietstock giảm 20% phí dữ liệu kinh tế – tài chính – chứng khoán làm nghiên cứu khoa học


Vietstock giảm 20% phí dữ liệu kinh tế – tài chính – chứng khoán làm nghiên cứu khoa học

Vietstock giảm 20% phí dữ liệu kinh tế – tài chính – chứng khoán dành cho cá nhân làm khóa luận và nghiên cứu khoa học khi mua dữ liệu và thanh toán từ nay đến hết tháng 2/2020.

Vietstock cung cấp thông báo và dữ liệu kinh tế – tài chính – chứng khoán cho các đối tượng là Tổ chức (công ty chứng khoán, Quỹ đầu tư, công ty) và Cá nhân (Nhà đầu tư, giáo viên làm đề tài nghiên cứu khoa học, Học viên cao học bảo vệ luận văn Thạc sỹ, nghiên cứu sinh Tiến sỹ, sinh viên đại học và các người có nhu cầu dùng dữ liệu để chạy mô hình phân tích SPSS, EVIEWS, STATA…):

  • Dữ liệu giao dịch chứng khoán (HoSE, HNX, UPCoM, OTC): Cập nhật kết quả giao dịch mỗi ngày của cổ phiếu, hợp đồng tương lai (Futures), chứng quyền (Covered Warrant); gồm giao dịch khớp lệnh, giao dịch thỏa thuận, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài; giao dịch của cổ đóng nội bộ, cổ đóng lớn, mua bán cổ phiếu quỹ…
  • Dữ liệu công ty niêm yết và đại chúng: thông báo cơ bản; Cơ cấu sở hữu, cơ cấu bộ máy quản lý; Báo cáo tài chính (định lượng cả ngày công bố BCTC; Ngày lập BCTC; Ngày kiểm toán ký báo cáo; công ty kiểm toán; Ý kiến kiểm toán…); Cân đối kế toán; các chỉ tiêu ngoại bảng; Kết quả kinh doanh; Lưu chuyển tiền tệ; chi trả cổ tức, tăng vốn điều lệ; Chỉ tiêu kế hoạch công ty…
  • Dữ liệu chỉ số tài chính công ty: Chỉ số định giá (P/E, P/B,…); Tăng trưởng (Doanh thu, Lợi nhuận, Tài sản,…); Khả năng sinh lời (Lợi nhuận gộp, ROS, ROE, ROA); Thanh khoản (Thanh toán nhanh, thanh toán tiền mặt,…); Hiệu quả hoạt động (vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu,…)
  • Dữ liệu vĩ mô, nền kinh tế: Cung tiền M2, CPI, GDP, Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, Giá vàng SJC, Tỷ giá, Lãi suất liên ngân hàng,…

thông báo chi tiết về nhu cầu dữ liệu tài chính VietstockFinance vui lòng gửi email về [email protected].

mặt hàng dịch vụ khác của Vietstock: https://dichvu.vietstock.vn/.
— Nguồn: VietStock —