Việt Nam sẽ có sàn giao dịch vốn cho công ty khởi nghiệp


Thủ tướng vừa ký ban hành Chỉ thị số 09/CT-TTg yêu cầu tạo điều kiện cho công ty khởi nghiệp sáng tạo.

Chỉ thị nêu rõ, theo phản ánh của cộng đồng startup, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam còn nhiều không chẳng khó khăn, rào cản, kém sức cạnh tranh so với các nước khác trong khu vực.

Nhằm tạo điều kiện tốt cho các công ty khởi nghiệp sáng tạo, Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì việc nghiên cứu, xây dựng Đề án thành lập sàn giao dịch vốn cho công ty khởi nghiệp sáng tạo, báo cáo trong năm 2020 – 2021. Bộ này cũng có trách nhiệm chủ trì, hướng dẫn hạch toán kế toán cho công ty có hoạt động đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, công ty thực hiện quản lý quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.

Việt Nam sẽ có sàn giao dịch vốn cho công ty khởi nghiệp - Ảnh 1.

Bộ Kế hoạch & Đầu tư chủ trì việc sửa đổi Luật Đầu tư theo hướng tạo thuận tiện cho các nhà đầu tư nước ngoài thành lập, góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo ở Việt Nam; xây dựng dự thảo Nghị định về cơ chế, chính sách ưu đãi và khuyến khích đối với Trung tâm thay đổi sáng tạo Quốc gia, trình cấp có thẩm quyền trong quý I/2020.Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch & Đầu tư đôn đốc, yêu cầu các cơ quan đăng ký kinh doanh ở các địa phương hướng dẫn chi tiết, tạo điều kiện tốt cho các công ty khởi nghiệp sáng tạo trong việc đối chiếu, ghi nhận ngành, nghề kinh doanh của công ty chưa có trong các mã ngành kinh doanh theo quy định hiện hành vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký công ty.

Bộ Khoa học & Công nghệ tiếp theo triển khai có hiệu quả Đề án giúp hệ sinh thái khởi nghiệp thay đổi sáng tạo quốc gia đến năm 2025, hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước đối với hoạt động khởi nghiệp sáng tạo…

Thủ tướng giao Bộ Giáo dục & Đào tạo nghiên cứu, lựa chọn từ các đơn vị có tiềm năng về sáng tạo công nghệ và đã có khởi đầu tích cực, đúng hướng về thay đổi sáng tạo và khởi nghiệp để giúp phát triển 3 trung tâm giúp về thay đổi sáng tạo và khởi nghiệp ở 3 trường đại học, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, thay đổi sáng tạo của ngành giáo dục.

các Bộ, cơ quan ngang Bộ nghiên cứu, xây dựng thể chế cho các ngành, lĩnh vực kinh doanh trên nền tảng công nghệ mới, đã xuất hiện hoặc có tiềm năng xuất hiện, tạo hành lang pháp lý thuận tiện cho công ty công nghệ. ở các ngành có tiềm năng Tuy nhiên có mức độ ảnh hưởng cao đến kinh tế, xã hội như tài chính, ngân hàng, nghiên cứu xây dựng cơ chế quản lý thử nghiệm (Regulatory Sandbox) để công ty có thể phát triển và thí điểm mặt hàng, dịch vụ mới.


— Bài viết lấy từ Cafef —