Việt Nam là đại lý cung cấp hạt điều số 1 cho Mỹ


Trong tháng 3/2022, xuất khẩu điều của Việt Nam đạt 40.000 tấn, trị giá 241 triệu USD, tăng 57,9% về lượng và tăng 59,9% về trị giá so với tháng 2/2022. Nhưng, nếu so với tháng 3/2021, giá trị xuất khẩu giảm 11,8% về lượng và giảm 9,0% về trị giá.

Giá bình quân xuất khẩu điều của Việt Nam ước đạt 6.024 USD/tấn trong tháng 3/2022, tăng 1,2% so với tháng 2/2022 và tăng 3,2% so với tháng 3/2021.

Trong quý 1/2022, xuất khẩu điều của Việt Nam ước đạt 105.000 tấn, trị giá 630 triệu USD, giảm 6,7% về lượng và giảm 5,0% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Cùng với đó, trong quý 1/2022, giá xuất khẩu bình quân hạt điều của Việt Nam ước đạt 5.974 USD/tấn, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Cơ cấu chủng loại hạt điều xuất khẩu của Việt Nam vẫn tập trung chủ yếu là hạt điều W320, W240, WS/WB. trong đó, xuất khẩu hạt điều W320 chiếm tỷ trọng 38,7% tổng lượng và 44,2% tổng trị giá trong 2 tháng đầu năm 2022.

bấy giờ, Mỹ là thị trường nhập khẩu nhiều nhất hạt điều của Việt Nam. Theo Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ, nhập khẩu hạt điều của Mỹ trong tháng 1/2022 đạt 13.510 tấn, trị giá 90,66 triệu USD, tăng 13,5% về lượng và tăng 24,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Theo nhận xét của Cục Xuất nhập khẩu, xuất khẩu hạt điều sang Mỹ trở nên thuận tiện. Trong tháng 1/2022, giá bình quân hạt điều nhập khẩu vào Mỹ đạt 6.709 USD/tấn, tăng 9,4% so với tháng 1/2021. trong đó, Mỹ nhập khẩu hạt điều từ Việt Nam với số lượng đạt 11.780 tấn, trị giá 78,24 triệu USD, tăng 8,9% về lượng và tăng 19,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Nhưng, thị phần hạt điều của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Mỹ giảm từ 90,87% trong tháng 1/2021 xuống còn 87,2% trong tháng 1/2022.

Theo Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ, Mỹ đang tăng mạnh nhập khẩu hạt điều từ các thị trường mới, điển hình như thị trường bãi biển Ngà và Nigeria trong tháng 1/2022. Vậy Vì thế, theo Cục Xuất nhập khẩu, thị phần hạt điều của Việt Nam tại Mỹ đang bị thu hẹp lại.

Mặc Nhưng, Cục Xuất nhập khẩu nhận thấy, khoảng cách giữa lượng hạt điều nhập khẩu từ Việt Nam so với các thị trường cung cấp khác còn rất lớn.

Do đó, Cục Xuất nhập khẩu nhận định: “Nhiều khả năng sự cạnh tranh này chỉ diễn ra trong ngắn hạn. Ngành hạt điều Việt Nam vẫn đóng vai trò là đại lý cung cấp hạt điều số 1 tại Mỹ trong năm 2022 và những năm sau đó”.

https://cafef.vn/viet-nam-la-nha-cung-cap-hat-dieu-so-1-cho-my-20220409095412651.chn


— Bài Viết theo Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới