Vicem Hà Tiên (HT1) chỉ lãi vỏn vẹn 17,1 tỷ đồng trong năm 2023 dù doanh thu hơn 7.000 tỷ đồng


công ty cổ phần Xi Măng Vicem Hà Tiên (Vicem Hà Tiên; mã chứng khoán: HT1) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2023, ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt hơn 55,4 tỷ đồng, giảm 23,32% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo báo cáo, doanh thu thuần của Vicem Hà Tiên đạt 1.783 tỷ đồng, giảm gần 23% so với cùng kỳ. trong khi, giá vốn hàng bán là 1.603 tỷ đồng, giảm 23,83% so với cùng kỳ. Dẫn đến, lợi nhuận gộp về bán hàng của Vicem Hà Tiên trong quý 4/2023 chỉ đạt 179 tỷ đồng, giảm 14,39% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính chỉ đem về cho Vicem Hà Tiên 935 triệu đồng, giảm 62,81% so với cùng kỳ; Chi phí bán hàng là 43,9 tỷ đồng (tăng 5,04%); Chi phí quản lý công ty là 63 tỷ đồng (tăng 3,53%), ..

Điểm sáng hiếm hoi trong báo cáo của Vicem Hà Tiên trong quý 4/2023 là Lợi nhuận khác đem về 13,5 tỷ đồng, tăng 33,73% so với cùng kỳ và Chi phí tài chính là 31,9 tỷ đồng, giảm 33,1% so với cùng kỳ năm 2022.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý 4/2023 của Vicem Hà Tiên là 54,3 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ năm 2022.

Vicem Hà Tiên (HT1) chỉ lãi vỏn vẹn 17,1 tỷ đồng trong năm 2023 dù doanh thu hơn 7.000 tỷ đồng - Ảnh 1.

Lợi nhuận sau thuế của Vicem Hà Tiên “lao dốc” thê thảm qua các năm.

Giải trình kèm theo báo cáo, Vicem Hà Tiên cho biết, nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến kết quả trong kỳ, do sản lượng tiêu thụ xi măng quý 4/2023 giảm 17,1% so với quý 4/2022, kết quả làm lợi nhuận gộp giảm 30,24 tỷ đồng so với quý 4/2022.

Lũy kế năm 2023, doanh thu thuần của Vicem Hà Tiên đạt 7,049 tỷ đồng, giảm 21% so với năm 2022. trong khi, giá vốn hàng bán chỉ giảm 19,7% so với năm 2022, xuống 6.445 tỷ đồng. Dẫn đến, lợi nhuận gộp bán hàng của công ty sản xuất xi măng này chỉ đạt 603 tỷ đồng, giảm 32,28% so với năm 2022.

Nguồn thu suy giảm, trong khi các chi phí lại gia tăng đáng kể khiến lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Vicem Hà Tiên chỉ đạt 17,1 tỷ đồng, “bốc hơi” hơn 93% lợi nhuận so với năm 2022.

Tính đến hết ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Vicem Hà Tiên là 8.622 tỷ đồng, giảm 8,12% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu là 4.832 tỷ đồng, giảm 5,56% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn là 1.968 tỷ đồng. trong đó, hàng tồn kho là 846 tỷ đồng, giảm 18,92% so với đầu năm; Tiền và các khoản tương đương tiền là 607 tỷ đồng, giảm 10,14% so với đầu năm.

Vicem Hà Tiên (HT1) chỉ lãi vỏn vẹn 17,1 tỷ đồng trong năm 2023 dù doanh thu hơn 7.000 tỷ đồng - Ảnh 2.

Chi phí xây dựng cơ bản dang dở của Vicem Hà Tiên tăng hơn 3% so với đầu năm.

trong khi đó, Tài sản dang dở dài hạn của Vicem Hà Tiên là 1.061 tỷ đồng (tăng 3% so với đầu năm) gồm: Dự án đường B.O.T Phú Hữu là hơn 537 tỷ đồng; Các dự án tại Kiên Lương là hơn 250 tỷ đồng; Dự án Khu nhà ở cán bộ công nhân viên – Nhà máy xi măng Bình Phước là hơn 200 tỷ đồng, …

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của Vicem Hà Tiên tính đến cuối năm 2023 là 3.790 tỷ đồng, giảm 11,19% so với đầu năm. trong đó, chủ yếu là nợ ngắn hạn với 3.771 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn của công ty là 1.578 tỷ đồng, bằng 80,15% tổng tài sản ngắn hạn của Vicem Hà Tiên.

trên thị trường chứng khoán, kết phiên sáng 22/1, giá cố phiếu HT1 ở mức 12.600 đồng/cổ phiếu, đứng giá so với phiên giao dịch trước đó, trọng lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh là hơn 85 nghìn đơn vị.


— Theo Cafef —