Vì sao ông Trần Văn Dũng không bị đề nghị xử lý hình sự trong vụ “để lọt” cổ phiếu ROS lên sàn chứng khoán?


Theo Kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự “Thao túng thị trường chứng khoán”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Cố ý công bố thông báo sai lệch hoặc che giấu thông báo trong hoạt động chứng khoán” xảy ra tại CTCP Tập đoàn FLC, CTCP Chứng khoán BOS, CTCP Xây dựng Faros (ROS), Sở Giao dịch Chứng khoán Sài Gòn (HoSE), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và các bên liên quan, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị không xem xét xử lý trách nhiệm hình sự đối với ông Trần Văn Dũng (khi đó là Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc HoSE, kiêm Chủ tịch Hội đồng niêm yết).

Theo cơ quan điều tra, hành vi của Trần Văn Dũng có dấu hiệu “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015. Tuy nhiên thực hiện hành vi theo ý kiến chấp thuận của các thành viên Hội đồng niêm yết và Nghị quyết của HĐQT, được quy định trong quy chế hoạt động của Hội đồng niêm yết và HĐQT, cụ thể:

– Theo Điều 2 Quy chế hoạt động của Hội đồng niêm yết ban hành theo Quyết định số 257/QĐ-SGDHCM ngày 08/7/2014 của HoSE, quy định: Chủ tịch Hội đông niêm yết không được có ý kiến về hồ sơ đề nghị niêm yết, mà chỉ căn cứ ý kiến của các thành viên trong Hội đồng để quyết định, nếu các ý kiến chưa thống nhất thì tổ chức họp Hội đồng niêm yết, nếu trên 50% ý kiến thống nhất thì Chủ tịch Hội đồng niêm yết ký, ban hành quyết định chấp thuận hoặc không chấp thuận.

– Theo khoản 3 Điều 3 Quy chế làm việc của HĐQT HoSE ban hành theo Quyết định số 09/QĐ-SGDHCM ngày 30/3/2015 “Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị có tính chất bắt buộc thi hành với mọi các đơn vị và cá nhân thuộc Sở Giao dịch chứng khoán Sài Gòn”.

Chính vì vậy, khi tất cả thành viên thuộc Hội đồng niêm yết đều có ý kiến thống nhất và HĐQT đã thông qua, ban hành nghị quyết chấp thuận niêm yết cổ phiếu ROS, ông Trần Văn Dũng đã không kiểm tra lại mà ký Quyết định ốs 348/QĐ-SGDHCM ngày 24/8/2016 chấp thuận niêm yết 430 triệu cố phiêu ROS tại HoSE.

Căn cứ khoản 3 Điều 5, Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐTP ngày 30/12/2020 hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự trong xét xử tội phạm tham nhũng và tội phạm khác về chức vụ, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị không xem xét xử lý trách nhiệm hình sự mà kiến nghị Cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm về hành chính đối với ông Trần Văn Dũng.

Ông Trần Văn Dũng được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc HoSE (thay bà Phan thị lường Tâm nghỉ hưu) theo Quyết định Số 339/QĐ-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính. Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của HoSE, chức vụ Phó Tổng Giám đốc do Chủ tịch HĐQT bổ nhiệm; các chức danh lãnh đạo của bộ máy hỗ trợ việc (Giám đốc, Phó Giám đốc các Phòng nghiệp vụ; Chủ tịch, Phó Chủ tịch và thành viên Hội đông niêm yêt) do Tống Giám đốc bổ nhiệm.

Đên ngày 11/3/2016, Tổng Giám đốc HoSE có Quyết định số 100/QĐ-SGDHCM về việc bố nhiệm ông Trần Văn Dũng, Tổng Giám đôc làm Chủ tịch Hội đồng niêm yết thay bà Phan Thị Tường Tâm nghỉ hưu; tiếp đến, bà Nguyễn Quỳnh Trang, Chuyên viên Phòng Pháp chê, Thư ký Hội đông niêm yêt xin nghỉ việc nên Hội đông niêm yêt còn lại 07 thành viên chính thức.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng niêm yết thực hiện theo Quy chế hoạt động của Hội đồng niêm yết ban hành theo Quyết định ốs 257/QĐ- SGDHCM ngày 08/7/2014 của Tổng Giám đốc HoSE, trong đó có nội dung: 6/7 thành viên (trừ Chủ tịch Hội đồng niêm yết) tiếp tục nghiên cứu, thẩm định hồ sơ niêm yết có ý kiến không đồng ý hoặc không đồng ý chấp thuận niêm yết tại Phiêu nhận xét hô sơ đăng ký niêm yết. Trên cơ sở đó, Chủ tịch Hôi đồng niêm yết kiêm Tổng Giám đốc ban hành quyết định đồng ý hoặc không đồng ý chấp thuận niêm yết.

Theo cơ quan điều tra, ông Trần Văn Dũng khai nhận toàn bộ nội dung, diễn biến việc thực hiện hành vi phạm của mình; nguyên nhân là do tin tưởng vào chuyên môn cấp dưới, ý kiến đồng ý chấp thuận của các thành viên trong hội đồng niêm yết, thực hiện theo Nghị quyết của HĐQT để ký ban hành Quyêt định niêm yết cho ROS khi không đủ điều kiện niêm yết; không được hưởng lợi ích từ hành vi của mình.

Ông Trần Văn Dũng sinh năm 1965, có trên 25 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán, từng làm việc tại các cơ quan, đơn vị: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBCKNN, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM. Ông Dũng được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch UBCKNN từ năm 2017.

đến ngày 19/5/2022, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 817/QĐ-BTC thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Chủ tịch UBCKNN đối với ông Trần Văn Dũng, do đã có vi phạm, yếu điểm nghiêm trọng trong công tác. Trước đó, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Trần Văn Dũng.


— Nguồn lấy từ: Cafef —

Tin Mới

Quan tâm

Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán VPS eKYC Online nhanh chóng và đơn giản

Thị trường chứng khoán Việt Nam với tiềm năng lớn sẽ là một kênh tài chính thu hút nhiều nhà đầu tư trong thời...

Tuyển CTV, chuyên viên tư vấn đầu tư chứng khoán làm việc online

Mô tả công việc: - Tìm kiếm khách hàng tiềm năng - Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng trong quá trình giao dịch - Tư vấn,...