Uỷ ban chứng khoán ra quy định mới về công bố thông báo


Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo từ ngày 8-3, cơ quan này sẽ chính thức vận hành hệ thống công bố thông báo một đầu mối áp dụng đối với tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch trên sở giao dịch chứng khoán.

Trước mắt, sẽ áp dụng đối với các tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Lý giải về việc áp dụng quy định mới, UBCKNN cho biết hiện nay các tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch trên các sở giao dịch chứng khoán thực hiện nghĩa vụ công bố trên hệ thống của UBCKNN theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính sở giao dịch chứng khoán, Thêm vào đó phải gửi báo cáo đến Sở Giao dịch chứng khoán nơi công ty có cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch.

Bởi vậy, để giảm tải đầu mối báo cáo, công bố thông báo UBCKNN đã triển khai các giải pháp công nghệ, thống nhất một đầu mối báo cáo cho các tổ chức niêm yết và đăng ký giao dịch trên sở giao dịch chứng khoán

Uỷ ban chứng khoán ra quy định mới về công bố thông tin- Ảnh 1.

thông báo công bố trên website của UBCKNN

Tính đến nay, hệ thống báo cáo, CBTT một đầu mối qua HNX đã sẵn sàng đưa vào vận hành và sẽ áp dụng trước đối với 321 công ty niêm yết và 869 công ty đăng ký giao dịch. 

Sau quá trình triển khai tại HNX, UBCKNN sẽ tiếp tục triển khai việc công bố thông báo một đầu mối đối với các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Sài Gòn (HoSE).

Việc đưa vào vận hành hệ thống CBTT qua một đầu mối là một trong số giải pháp của UBCKNN nhằm góp phần giảm thiểu thủ tục hành chính, giảm chi phí cho công ty, tăng hiệu quả, tính kịp thời của thông báo công bố, tạo điều kiện tốt, hỗ trợ cho các tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch trên sở giao dịch chứng khoán trong thực hiện nghĩa vụ CBTT trên thị trường chứng khoán.


— Theo Cafef —

Tin Mới

Quan tâm

Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán VPS eKYC Online nhanh chóng và đơn giản

Thị trường chứng khoán Việt Nam với tiềm năng lớn sẽ là một kênh tài chính thu hút nhiều nhà đầu tư trong thời...

Tuyển CTV, chuyên viên tư vấn đầu tư chứng khoán làm việc online

Mô tả công việc: - Tìm kiếm khách hàng tiềm năng - Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng trong quá trình giao dịch - Tư vấn,...