Trung Quốc dẫn đầu về đầu tư dự án mới tại Việt Nam


Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20/1, tổng vốn đầu tư nước ngoài ( FDI ) vào Việt Nam đạt hơn 2,3 tỷ USD, tăng 40,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Cụ thể, tháng 1 có 190 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tăng 24,2% so với cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký đạt hơn 2 tỷ USD, tăng 66,9% so với cùng kỳ. Số dự án tăng mạnh, cùng sự xuất hiện của dự án quy mô lớn (hơn 600 triệu USD) là một trong các nhân tố chính thúc đẩy vốn đầu tư nước ngoài tăng mạnh.

Vốn giải ngân cũng khá khả quan với mức tăng 9,6% so với tháng 1/2203 khi các nhà đầu tư nước ngoài giải ngân được 1,48 tỷ USD. Tuy nhiên, vốn đầu tư điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần lại lần lượt giảm 23,1% và 33,1% so với cùng kỳ.

Xét về lĩnh vực đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 15 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. trong đó, bất động sản dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt hơn 1,27 tỷ USD, chiếm 53,9% tổng vốn đầu tư đăng ký và gấp 2 lần so với cùng kỳ.

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư gần 926 triệu USD, chiếm 39,2% tổng vốn đầu tư đăng ký. tiếp sau đó lần lượt là các ngành hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ; bán buôn bán lẻ với tổng vốn đăng ký đạt lần lượt 65,2 triệu USD và gần 54,5 triệu USD.

Trung Quốc dẫn đầu về đầu tư dự án mới tại Việt Nam - Ảnh 1.

Bất động sản dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt hơn 1,27 tỷ USD.

Tuy vậy, xét về số lượng dự án, bán buôn, bán lẻ là ngành dẫn đầu về số dự án mới (chiếm 38,9%) và góp vốn mua cổ phần (chiếm 49,4%). Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng số lượt điều chỉnh vốn cao nhất (73,3%).

Xét theo đối tác đầu tư, có 39 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam trong tháng 1/2024. trong đó, Singapore tiếp tục dẫn đầu với tổng vốn đầu tư hơn 1,4 tỷ USD, chiếm 59,5% tổng vốn đầu tư, tăng 72,8% so với cùng kỳ 2023. Theo sau là Nhật Bản, Sa-moa, Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc).

Xét về số dự án, Trung Quốc là đối tác dẫn đầu về số dự án đầu tư mới (chiếm gần 19%). Hàn Quốc dẫn đầu về số lượt điều chỉnh vốn (chiếm 26,7%) và góp vốn mua cổ phần (chiếm 25,3%).

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 35 tỉnh, thành phố trên cả nước. Hà Nội dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 867 triệu USD, chiếm 36,7% tổng vốn đầu tư đăng ký và gấp 39,7 lần so với cùng kỳ năm 2023. Bà Rịa – Vũng Tàu đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 282 triệu USD, chiếm 11,9% tổng vốn đầu tư cả nước; tiếp sau đó lần lượt là Bắc Giang, Bắc Ninh, Đồng Nai…

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư của Hà Nội tăng mạnh do có dự án đầu tư mới lớn với tổng vốn đầu tư hơn 662 triệu USD rót vào dự án khu đô thị mới ở Hà Nội. TPHCM dẫn đầu cả nước cả về số dự án mới (chiếm 42,1%) và góp vốn mua cổ phần (chiếm 78,2%). Bắc Ninh dẫn đầu về số lượt dự án điều chỉnh vốn (chiếm 16%).


— Nguồn: Cafef —