Trình Bộ Chính trị dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam


Phó Thủ tướng giao Hội đồng thẩm định Nhà nước dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam khẩn trương thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam theo đúng quy định pháp luật.

Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định Nhà nước, Bộ Giao thông vận tải cập nhật, hoàn chỉnh dự thảo tờ trình của Ban Cán sự Đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị về chủ trương xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam và tổng kết 10 năm thực hiện kết luận số 27-KL/TW  ngày 17/8/2008 của Bộ Chính trị về chiến lược phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/5/2020.

Theo phương án được Bộ GTVT đề xuất, tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam dài hơn 1.500 km và đi qua 20 tỉnh, thành. Đường sắt điện khí hóa với 2 làn ray 1.435 mm. Tổng mức đầu tư 1,34 triệu tỷ đồng (tương đương 58,71 tỷ USD). tốc độ thiết kế tàu chạy 350 km/h, tốc độ khai thác 320 km/h. Thời gian chạy tàu từ Hà Nội – Sài Gòn là 5 giờ 20 phút (nếu không dừng ở một số ga) và 6 giờ 55 phút nếu dừng ở tất cả ga. Dự án có tổng mức đầu tư 58,7 tỉ USD.

Dự án chia làm 2 công đoạn. công đoạn 1 dự kiến năm 2020-2032 (tổng vốn 24,7 tỷ USD). công đoạn 2 dự kiến năm 2032-2050 (tổng vốn 34 tỷ USD). trong đó, ngân sách bỏ ra 80% tổng vốn đầu tư hạ tầng, kêu gọi tư nhân đầu tư bằng 20% tổng vốn vào đầu máy toa xe và nhà ga để khai thác thu hồi vốn.

công đoạn 1 (2020 – 2032) nghiên cứu, đầu tư xây dựng đoạn Hà Nội – Vinh và Nha Trang – Sài Gòn; công đoạn 2 (2032 – 2050) đầu tư xây dựng đoạn Vinh – Nha Trang. trong đó đoạn Vinh – Đà Nẵng hoàn thành năm 2040, đoạn Đà Nẵng – Nha Trang hoàn thành năm 2050.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam được nhận xét có quy mô và tổng mức đầu tư lớn, tính chất kỹ thuật phức tạp, trọng lượng GPMB lớn và đi qua nhiều địa phương nên phải được trình Hội đồng thẩm định Nhà nước, Thủ tướng, Chính phủ thông qua để xem xét, trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương cho ý kiến và trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.

Trong năm 2019, Bộ GTVT đã hoàn thiện báo cáo tiền khả thi của dự án và trình lên Chính phủ, trong đó đề xuất phương án có tổng mức đầu tư 58,7 tỷ USD . tiếp sau đó nữa, Bộ KH&ĐT đã có ý kiến phản biện, cho rằng chỉ nên thực hiện công trình với suất đầu tư 26 tỷ USD .

Ngày 11.7 vừa qua, Chính phủ đã thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch – Đầu tư Nguyễn Chí Dũng làm Chủ tịch Hội đồng. Uỷ viên hội đồng gồm có lãnh đạo các Bộ Giao thông vận tải, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công thương… Không chỉ thế, còn có đại diện Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước ở công ty và lãnh đạo 20 tỉnh, thành nơi tuyến đường sắt đi qua.


— Bài Viết theo Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới