Top 10 địa phương có vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách Nhà nước cao nhất 7 tháng đầu năm 2022


Trong tháng 7, vốn đầu tư từ nguồn NSNN tiếp tục được các Bộ, ngành và địa phương nỗ lực triển khai, giải ngân vốn đầu tư công được đẩy mạnh thực hiện trong bối cảnh các hoạt động sản xuất kinh doanh phục hồi nhanh.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN tháng 7/2022 ước đạt 46,2 nghìn tỷ đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước. trong đó, vốn Trung ương quản lý đạt 8,5 nghìn tỷ đồng, tăng 21,9%, vốn địa phương quản lý 37,7 nghìn tỷ đồng, tăng 22,6%. 

Tính chung 7 tháng năm 2022, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN ước đạt 237,6 nghìn tỷ đồng, bằng 43,3% kế hoạch năm và tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2021 bằng 42,3% và tăng 6,3%).

Vốn đầu tư thực hiện do Trung ương quản lý ước đạt 41,7 nghìn tỷ đồng trong 7 tháng đầu năm, bằng 40,1% kế hoạch năm và tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước. Phân theo Bộ, ngành, Bộ Giao thông vận tải là cơ quan Trung ương có vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN cao nhất với hơn 21.600 tỷ đồng trong 7 tháng đầu năm, đạt 49,6% so với kế hoạch năm và tăng hơn 23% so với cùng kỳ năm trước.

Top 10 địa phương có vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách Nhà nước cao nhất 7 tháng đầu năm 2022 - Ảnh 1.

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) là bộ có số vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN cao thứ 2 với hơn 2.200 tỷ đồng, gấp 1,2 lần so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 34,3% kế hoạch năm.

Bên cạnh đó, vốn đầu tư thực hiện do địa phương quản lý ước đạt 195,9 nghìn tỷ đồng, bằng 44,1% kế hoạch năm và tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó:

– Vốn NSNN cấp tỉnh đạt 128,5 nghìn tỷ đồng, bằng 42% và tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2021;

– Vốn NSNN cấp huyện đạt 57,9 nghìn tỷ đồng, bằng 47,9% và tăng 20,8%;

– Vốn NSNN cấp xã đạt 9,4 nghìn tỷ đồng, bằng 55,1% và tăng 7,4%.

Xét theo từng địa phương, Hà Nội là địa phương có vốn đầu tư thực hiện từ NSNN cao nhất cả nước với gần 24 nghìn tỷ đồng trong 7 tháng đầu năm, bằng 47,1% kế hoạch năm và tăng 0,8% so với cùng kỳ năm trước.

Top 10 địa phương có vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách Nhà nước cao nhất 7 tháng đầu năm 2022 - Ảnh 2.

Nguồn: Tổng cục Thống kê

TP. HCM là địa phương xếp thứ 2 với vốn NSNN đạt hơn 3.000 tỷ đồng trong tháng 7 và gần 14.000 tỷ đồng trong 7 tháng đầu năm. Vốn NSNN của thành phố trong 7 tháng đã đạt 34,2% kế hoạch năm và tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Quảng Ninh là địa phương có vốn đầu tư thực hiện từ NSNN cao thứ 3 trên cả nước với gần 9 nghìn tỷ đồng, đạt 53% so với kế hoạch Tuy nhiên giảm 8,8% so với cùng kỳ năm trước. tiếp sau đó là Hải Phòng và Thanh Hóa với vốn NSNN lần lượt đạt 6.329 tỷ đồng và hơn 5.700 tỷ đồng.

Các tỉnh khác cũng nằm trong top 10 địa phương có vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN cao trong 7 tháng đầu năm 2022 là Bà Rịa – Vũng Tàu, Nghệ An, Bình Định, Bình Dương và Đồng Nai.

https://cafef.vn/top-10-dia-phuong-co-von-dau-tu-thuc-hien-tu-ngan-sach-nha-nuoc-cao-nhat-7-thang-dau-nam-2022-20220731014341615.chn


— Theo Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới