Tổng công ty Licogi lỗ nặng năm 2019, bất chấp kết quả khả quan trong quý 4


Tổng công ty Licogi lỗ nặng năm 2019, bất chấp kết quả khả quan trong quý 4

Tổng công ty LICOGI – CTCP (UPCoM: LIC) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4/2019 với doanh thu thuần gần 984 tỷ đồng và lãi ròng gần 24 tỷ đồng, lần lượt tăng 25% và 79% so cùng kỳ. Tuy vậy, kết quả này vẫn không thể giúp LIC thoát cảnh trắng tay cả năm 2019.


Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2019 của LIC. Đvt: Tỷ đồng


Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2019 của LIC

LIC ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan trong quý 4/2019. Cụ thể, công ty đạt doanh thu thuần gần 984 tỷ đồng, tăng trưởng 25% so cùng kỳ. Lợi nhuận gộp theo đó gia tăng đến 71%, đạt hơn 113 tỷ đồng.

Nhờ vậy, LIC đạt kết quả lãi ròng gần 24 tỷ đồng, tăng 79% so với quý 4/2018, bất chấp việc gia tăng đáng kể chi phí bán hàng cũng như ghi nhận khoản lỗ khác hơn 14 tỷ đồng.

Do kết quả kinh doanh bết bát trong 3 quý đầu năm, LIC vẫn lỗ ròng lũy kế hơn 56 tỷ đồng trong năm 2019. Như vậy sau năm 2018 kinh doanh có lãi trở lại, công ty này ngậm ngùi báo lỗ như 2 năm trước đó (2016 và 2017).

*Tổng công ty Licogi sụt giảm 92% lợi nhuận trong quý 3/2019

Lũy kế cả năm 2019, LIC mang về gần 2,343 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 10% so với năm 2018. Khoản thu tài chính cũng đi lùi 41%, đạt hơn 81 tỷ đồng.

Đến cuối tháng 12/2019, đơn vị này có tổng tài sản gần 4,416 tỷ đồng, giảm không đáng kể so với hồi đầu năm. Tài sản ngắn hạn ghi nhận ở mức 2,317 tỷ đồng, tài sản dài hạn ghi nhận gần 2,279 tỷ đồng. Các khoản phải thu của LIC đang ở mức 1,204 tỷ đồng, tăng 3% so với hồi đầu năm. Hàng tồn kho thể hiện gần gần 647 tỷ đồng, thu hẹp 10%.

Đáng kể, khoản nợ phải trả của đơn vị này thể hiện gần 4,006 tỷ đồng, khá cao so với vốn chủ sở hữu 410 tỷ đồng. Khoản nợ vay của LIC chủ yếu là nợ ngắn hạn với 3,589 tỷ đồng, trong đó, vay và nợ thuê tài chính chiếm gần 1,866 tỷ đồng.

LIC ghi nhận khoản tiền và tương đương tiền cuối năm 2019 ở mức gần 192 tỷ đồng, tăng 76% so với con số năm 2018.

Duy Na

FILI
— Bài viết lấy từ VietStock —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới