Tin đồn UBCKNN từ chối cho tăng vốn dĩ là thiếu căn cứ, không có rủi ro từ biến động của nhóm cổ phiếu FLC


trong các phiên giao dịch gần đây giá cổ phiếu VNDIRECT (VND) bị giảm rất mạnh, trong đó giảm sàn liên tiếp vào các phiên ngày 17/1/2022 và 18/1/2022. Trước những biến động về giá cổ phiếu, nhiều đồn đoán trên thị trường đã xuất hiện liên quan đến việc chào bán cổ phiếu ra công chúng và cho vay giao dịch ký quỹ đối với một số cổ phiếu bị giảm mạnh/mất thanh khoản trong nhiều phiên giao dịch.

Trước những tin đồn xuất hiện trên thị trường, VNDIRECT đã đưa ra những thông báo đến cổ đông về tình hình hoạt động công ty.

Tin đồn UBCKNN từ chối cho VNDIRECT tăng vốn dĩ là không có căn cứ

Việc chào bán cổ phiếu ra công chúng của VNDIRECT đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 6/12/2021 nhất trí thông qua. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc công ty đã thực hiện đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng với Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

VNDIRECT cho biết việc tăng vốn cổ đông lần này cho phép công ty nâng được quy mô năng lực bảo lãnh phát hành và quy mô hoạt động kinh doanh, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng và cơ hội của thị trường. Hội đồng quản trị công ty đã cân nhắc rất tỉ mỉ quy mô tăng vốn để cam kết hiệu quả xài vốn và tỷ lệ sinh lời trên vốn cổ đông ở trên mức 20%. Sau một thời gian dài hoạt động với quy mô vốn rất khiêm tốn, VNDIRECT đang được đứng trước cơ hội phát triển và nâng quy mô hoạt động ngang tầm với các định chế tài chính trong và ngoài nước.

Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng đã được VNDIRECT lập theo đúng quy định của pháp luật và nộp cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước từ ngày 19/12/2021. Ngày 6/1/2022 VNDIRECT cũng đã nộp bổ sung hồ sơ/tài liệu theo yêu cầu tại Công văn ngày 4/1/2022 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán ra công chúng.

bây giờ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của VNDIRECT vẫn đang được Ủy ban chứng khoán Nhà nước xem xét để cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng cho VNDIRECT.

VNDIRECT cho biết không nhận được bất kỳ văn bản nào của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho VNDIRECT. Do đó, các tin đồn trên thị trường về việc Ủy ban chứng khoán Nhà nước từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng cho VNDIRECT là hoàn toàn không có căn cứ.

Theo các quy định của pháp luật hiện hành, VNDIRECT đáp ứng đầy đủ những điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng. Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của VNDIRECT cũng đã được nộp bổ sung đầy đủ và hợp lệ thích hợp với Công văn ngày 4/1/2022 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước. VNDIRECT tin tưởng hoàn toàn đủ điều kiện tăng vốn và chờ quyết định của Ủy ban để thực hiện.

Mọi rủi ro từ biến động của nhóm cổ phiếu FLC là không có

Về việc cho vay giao dịch ký quỹ đối với các mã chứng khoán bị giảm sàn mất thanh khoản trong thời gian vừa qua, VNDIRECT cho biết việc cho vay giao dịch ký quỹ luôn được kiểm soát chặt chẽ theo quy trình quản trị rủi ro.

VNDIRECT không cho vay margin đối với một số mã cổ phiếu của các tổ chức phát hành không đủ điều kiện về mô hình hoạt động kinh doanh vững bền. công ty luôn áp dụng quy định giá trần có thể cho vay theo phương án định giá giá trị, để kiểm soát hoạt động giao dịch margin với các cổ phiếu có tính đầu cơ và biến động giá lớn.

VNDIRECT cho biết với điều kiện bây giờ, mọi rủi ro từ các biến động của nhóm cổ phiếu FLC là không có.

Quý 4 lãi 912 tỷ đồng

Về hoạt động kinh doanh quý 4/2021, VNDIRECT ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt mức 911,884 tỷ đồng tăng 199% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả kinh doanh cả năm 2021 VNDIRECT đạt mức lợi nhuận trước thuế là 2.734 tỷ đồng.

https://cafef.vn/vndirect-tin-don-ubcknn-tu-choi-cho-tang-von-la-thieu-can-cu-khong-co-rui-ro-tu-bien-dong-cua-nhom-co-phieu-flc-20220118235626329.chn


— Lấy từ Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới