Tiết kiệm nhiều chi phí, quý 2 báo lãi 19 tỷ đồngcông ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (mã CK: DCL) đã công bố BCTC quý 2/2020 và luỹ kế 6 tháng đầu năm 2020.

Theo đó riêng quý 2 doanh thu thuần đạt 146,6 tỷ đồng giảm 20% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán cũng giảm mạnh nên lãi gộp đạt 41,4 tỷ đồng giảm nhẹ 3,7% so với quý 2/2019.

Trong kỳ DCL có 18,6 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính tăng 30% so với cùng kỳ trong khi các chi phí đồng loạt giảm mạnh, chi phí tài chính giảm từ 12,2 tỷ đồng xuống còn hơn 2 tỷ đồng, chi phí bán hàng và chi phí QLDN lần lượt giảm 23% và 14,5% so với cùng kỳ nên kết quả DCL lãi ròng 19 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 2,5 tỷ đồng.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2020, DCL đạt 332 tỷ đồng doanh thu thuần giảm 6% so với cùng kỳ, LNST đạt gần 27 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ hơn 5 tỷ đồng.

Năm 2020, DCL đặt mục tiêu kinh doanh tiếp tục tăng trưởng mạnh với doanh thu thuần là 844 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2019; lợi nhuận trước thuế là 104,5 tỷ đồng, lợi nhuận gộp 279 tỷ đồng. Như vậy kết thúc nửa đầu năm 2020 DCL mới chỉ hoàn thành được 39% mục tiêu về doanh thu và 32% mục tiêu về lợi nhuận.

Dược phẩm Cửu Long (DCL): Tiết kiệm nhiều chi phí, quý 2 báo lãi 19 tỷ đồng - Ảnh 1.

BCTC quý 2/2020_DCL

Tú Anh

Theo Nhịp sống kinh tế


— Bài Viết theo Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới