Thủ tướng muốn tổ tư vấn hiến kế không để thực trạng ‘chưa giàu đã già’


Thủ tướng muốn tổ tư vấn hiến kế không để thực trạng ‘chưa giàu đã già’

ở cuộc làm việc với Tổ tư vấn kinh tế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn tổ tham mưu, hiến kế dài hơi hơn, có sức bật mới để thoát bẫy thu nhập trung bình, không để thực trạng ‘chưa giàu đã già’.

* ‘Ô nhiễm không khí có thể khiến GDP Việt Nam giảm 5%’

* Tăng trưởng GDP 2019 trên 7%, lạm phát dưới 3%

* Nền kinh tế Việt Nam tăng gần 1.3 triệu tỷ đồng sau khi tính lại GDP


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu ở cuộc làm việc với tổ tư vấn kinh tế – Ảnh: VGP/Quang Hiếu

ở cuộc làm việc, Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng, ông Nguyễn Đức Kiên đã trình bày tình hình hoạt động của Tổ năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020.

tư vấn với Thủ tướng về các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng cả về lượng và chất trong năm 2019, tận dụng cơ hội dịch chuyển dòng vốn và công ty nước ngoài trong xung đột thương mại Mỹ-Trung; về các định hướng cần đưa vào chiến lược phát triển kinh tế-xã hội.

Trong năm 2020, Tổ sẽ phân tích, nhận xét, dự báo tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội để tư vấn với Thủ tướng các giải pháp nhằm đạt được mục tiêu đề ra, nhất là mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng cả về lượng và chất.

nhận xét cao phương hướng công tác của Tổ tư vấn, Thủ tướng cho rằng, “cần thảo luận cách nào tốt hơn để phát huy trí tuệ của các đồng chí đóng góp cho Chính phủ trong việc thực hiện kế hoạch đặt ra” với tinh thần là năm 2020 đạt kết quả tốt hơn, tốt hơn năm 2019.

Thủ tướng mong muốn Tổ tư vấn tham mưu, hiến kế để Làm như thế nào tăng trưởng cao trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, “có giải pháp mới hơn để điều hành nhằm ổn định và phát triển”. Vấn đề dài hơi hơn là có sức bật nào mới để thoát bẫy thu nhập trung bình, không để thực trạng “chưa giàu đã già”.

Nhắc lại nhận xét của IMF về thành quả mà Việt Nam đạt được vừa qua là có sự năng động trong chính sách, Thủ tướng mong muốn Tổ tư vấn tiếp đến đóng góp các sáng kiến mới, ý tưởng mới với cơ sở khoa học chặt chẽ, để băng qua được các vấn đề mà chúng ta hay vấp phải.

Thủ tướng đề nghị Tổ cần theo dõi sát tình hình kinh tế trong và ngoài nước để kịp thời phát hiện vấn đề mới, tham mưu cho Thủ tướng, nhất là các cách tháo dỡ, điều chỉnh chính sách. “Linh hoạt, kịp thời, đúng đắn đối với chính sách là rất quan trọng”.

Tổ cần tích cực tham gia góp ý xây dựng thể chính sách, pháp luật, đặc biệt phát hiện nút thắt cần tháo dỡ; giúp Thủ tướng làm tốt công tác truyền thông chính sách, các gì không đồng tình có thể trao đổi trực tiếp với Thủ tướng và Thủ tướng sẵn sàng lắng nghe. Thủ tướng mong muốn nâng cao chất lượng ý kiến tư vấn, bảo đảm tính thực tiễn, thiết thực, khách quan, độc lập, thẳng thắn, vì lợi ích chung của Tổ quốc và các thành viên trong Tổ tư vấn là các pháo đài quan trọng để bảo vệ đường lối, chính sách.

Nhật Quang

FILI
— Bài viết phỏng theo VietStock —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới