Thu nhập bao nhiêu được xếp vào nhóm ‘1% các người giàu nhất’?


Thu nhập bao nhiêu được xếp vào nhóm ‘1% các người giàu nhất’?

Câu trả lời là con số này đổi thay theo từng quốc gia không giống nhau.

Theo dữ liệu mới từ cơ sở dữ liệu và thống kê về sự bất bình đẳng trong thu nhập trên thế giới của Canada do hai phóng viên Ben Steverman và Reade Pickert của Bloomberg tập hợp, cần khoảng 488,000 USD mới được nằm trong nhóm 1% các người giàu nhất ở Mỹ, Tuy nhiên ở Úc chỉ cần phân nửa số đó.

Ngay Dưới đây là số tiền cụ thể bạn cần kiếm được ở một số quốc gia trên thế giới, cũng như thu nhập trung bình ở các quốc gia đó.


Ấn Độ: 77,000 USD (Thu nhập trung bình 2,020 USD).


Trung Quốc: 107,000 USD (Thu nhập trung bình 9,470 USD).


Ý: 169,000 USD (Thu nhập trung bình 33,560 USD).


Brazil: 176,000 USD (Thu nhập trung bình 9,140 USD).


Nam Phi: 188,000 USD (Thu nhập trung bình 5,750 USD).


Canada: 201,000 USD (Thu nhập trung bình 44,860 USD).


Pháp: 221,000 USD (Thu nhập trung bình 41,070 USD).


Úc: 246,000 USD (Thu nhập trung bình 53,190 USD).


Vương quốc Anh: 248,000 USD (Thu nhập trung bình 41,330 USD).


Đức: 277,000 USD (Thu nhập trung bình 47,450 USD).


Bahrain: 485,000 USD (Thu nhập trung bình 47,436 USD).


Mỹ: 488,000 USD (Thu nhập trung bình 62,850 USD).


Singapore: 722,000 USD (Thu nhập trung bình 58,770 USD).


các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất: 922,000 USD (Thu nhập trung bình 40,880 USD).

Nhã Thanh (Theo Business Insider)

FILI
— Nguồn lấy từ: VietStock —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới