Thu ngân sách 7 tháng tăng gần 25%


Cụ thể, thu từ lĩnh vực kinh doanh chứng khoán đạt 2.107 tỷ đồng, tăng 74%; thu từ lĩnh vực bất động sản và xây dựng đạt 5.950 tỷ đồng, tăng 37%; thu từ lĩnh vực ngân hàng đạt 21.611 tỷ đồng, tăng 93%.

nhận xét về kết quả thu ngân sách những lĩnh vực kể trên, ông Nguyễn Tiến Trường, Phó Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội cho biết, trong thời gian qua Cục đã triển khai có hiệu quả các nhóm phương án quản lý thuế, chống thất thu thuế không để công ty lợi dụng chính sách để trốn, nợ thuế.

Mặt khác, Cục đã triển khai kế hoạch bám sát, theo dõi kết quả kinh doanh, sản xuất của các công ty, người nộp thuế trên địa bàn để quản lý chặt chẽ nguồn thu. Thêm vào đó, cơ quan thuế thành phố cũng tăng cường triển khai các giải pháp quản lý thuế nhằm mở rộng, chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận; đẩy mạnh công tác hỗ trợ, tháo dỡ rất khó khăn để công ty duy trì, ổn định, mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh, nuôi dưỡng và tạo nguồn thu vững bền cho ngân sách Nhà nước.

Cùng với triển khai các cách chống thất thu ngân sách, Cục Thuế thành phố Hà Nội đã mạnh tay xử lý những trường hợp nợ thuế. Theo đó, trong các tháng đầu năm, Cục Thuế thành phố đã thu được 4.137 tỷ đồng tiền nợ thuế; ban hành quyết định cưỡng chế nợ bằng phương án thông báo hóa đơn không còn giá trị xài đối với 3.334 người nộp thuế với tổng số tiền thuế nợ là 2.080 tỷ đồng.

Không chỉ vậy, Cục Thuế thành phố Hà Nội cũng phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố thu hồi giấy chứng nhận đăng ký công ty đối với 191 người nộp thuế với số tiền thuế nợ là 559 tỷ đồng.

Cũng theo ông Nguyễn Tiến Trường, trong bối cảnh các công ty vừa băng qua rất khó khăn của đại dịch SARS-CoV-2 nên Cục Thuế thành phố đang tiếp tục tạo điều kiện tốt tốt nhất về thủ tục hành chính cho người nộp thuế.

Nhưng, Cục cũng sẽ rà soát, quản lý chặt chẽ nguồn thu trên địa bàn, phát hiện những lĩnh vực thu, nguồn thu, nhóm ngành thu còn tiềm năng, rủi ro, tham mưu cho các cấp chính quyền địa phương trong công tác chỉ đạo thu. trong đó, tập trung quản lý thu ở lĩnh vực kinh doanh dựa trên nền tảng số để có những đề xuất về chính sách, phương án quản lý hiệu quả hơn trong thời gian đến.


— Bài Viết theo Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới