thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu


CTCP Chứng khoán SSI (SSI): công ty TNHH MTV Nguyễn Sài Gòn đăng ký mua 2.499.999 cp. Trước giao dịch công ty Nguyễn Sài Gòn sở hữu 2 cổ phiếu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 30/11 đến 29/12/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu SSI, ông Nguyễn Mạnh Hùng, anh ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT – đăng ký bán 2.499.999 cp trong tổng số 7.499.999 cp (tỷ lệ 0,76%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 30/11 đến 29/12/2021.

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG): Grinling International Limited đã mua 1 triệu cp, và Vietnam Enterprise Investments Limited đã mua 500.000 cp, nâng lượng sở hữu cả nhóm gồm 11 quỹ liên quan từ 106.087.528 cp (tỷ lệ 17,7991%) lên 107.587.528 cp (tỷ lệ 18,0508%). Giao dịch thực hiện ngày 24/11/2021.

CTCP Sữa Việt Nam (VNM): Platium Victory Pte.Ltd đăng ký mua 20.899.554 cp. Trước giao dịch Victory Platium sở hữu 221.856.553 cp (tỷ lệ 10,62%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 1/12 đến 30/12/2021.

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB): Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT, đã mua 10 triệu cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 12.276.406 cp (tỷ lệ 0,8%). Giao dịch thực hiện từ 25/10 đến 24/11/2021.

CTCP Kosy (KOS): CTCP Đầu tư Leo Regulus đăng ký nhận 25,2 triệu cp do thực hiện hoán đổi cổ phiếu. Trước giao dịch công ty Leo Regulus không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 30/11 đến 20/12/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu KOS, ông Nguyễn Việt Cường, chủ tịch HĐQT, đăng ký nhận 21 triệu cp do thực hiện hoán đổi cổ phiếu. Trước giao dịch ông Cường sở hữu 80,64 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 48,86%). Thêm nữa bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Chủ tịch HĐQT, đăng ký nhận 5,25 triệu cp do thực hiện hoán đổi cổ phiếu. Trước giao dịch bà Hằng sở hữu 13.648.054 cp (tỷ lệ 8,27%).

CTCP Tập đoàn CEO (CEO): Ông Tạ Văn Tố, Phó Tổng Giám đốc, đã bán 100.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 8.750 cp. Giao dịch thực hiện ngày 22/11/2021.

CTCP Chứng khoán Trí Việt (TVB): Ông Đỗ Đức Nam, Tổng Giám đốc, đã bán 150.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 50.000 cp. Giao dịch thực hiện ngày 23/11/2021.

CTCP Đầu tư PVR Hà Nội (PVR): CTCP Tập đoàn Đại Dương đã bán 829.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 8.467.300 cp (tỷ lệ 16,31%). Giao dịch thực hiện ngày 19/11/2021.

CTCP An Tiến Industries (HII): CTCP Tập đoàn An Phát Holdings đã bán toàn bộ 451.792 cp (tỷ lệ 1,23%). Giao dịch thực hiện ngày 24/11/2021.

CTCP Bamboo Capital (BCG): Bà Hoàng Bảo Cát, vợ ông Phạm Nguyễn Thiên Chương – Thành viên HĐQT độc lập – đăng ký bán 200.000 cp trong tổng số 476.238 cp đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 30/11 đến 29/12/2021.

CTCP Tập đoàn Gelex (GEX): Ông Nguyễn Hoa Cương, Chủ tịch HĐQT, đã mua 3 triệu cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 10,2 triệu cp (tỷ lệ 1,3%). Giao dịch thực hiện từ 17/11 đến 24/11/2021.

CTCP SXKD Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (GIL): Ông Nguyễn Việt Cường, Phó Chủ tịch HĐQT, đăng ký bán 700.000 cp trong tổng số 801.858 cp (tỷ lệ 1,86%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 1/12 đến 30/12/2021.

CTCP Du lịch và tiếp thị giao thông vận tải Việt Nam – Vietravel (VTR): CTCP Vietravel Holdings đã mua 7.036.324 cp (tỷ lệ 42,24%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch công ty này không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện từ 4/11 đến 19/11/2021.


— Bài Viết theo Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới