thông báo giao dịch lượng lớn cổ phiếu


CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG): Ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch HĐQT, đã mua 2,05 triệu cp, nâng lượng sở hữu từ 49.704.820 cp (tỷ lệ 11,74%) lên 51.754.820 cp (tỷ lệ 12,22%). Giao dịch thực hiện từ 17/1 đến 14/2/2020.

CTCP Cao su Phước Hòa (PHR): Bà Nguyễn Thị Lam Hồng, nhà đầu tư cá nhân, đã bán toàn bộ 477.220 cp (tỷ lệ 0,35%). Giao dịch thực hiện ngày 20/1/2020.

CTCP Đầu tư Tp.HCM VRG (SIP): CTCP Đầu tư và phát triển đô thị An Lộc  đã mua 1,37 triệu cp, nâng lượng sở hữu từ 8.734.635 cp (tỷ lệ 12,65%) lênn 10.104.635 cp (tỷ lệ 14,63%). Giao dịch thực hiện ngày 13/2/2020.

Tổng công ty đầu tư Phát triển Nhà và đô thị Nam Hà Nội (NHA): Ông Nguyễn Minh Hoàn, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 200.000 cp. Trước giao dịch ông Hoàn sở hữu 3.733.036 cp (tỷ lệ 21,38%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 18/2 đến 17/3/2020.

Tổng công ty Bảo Minh (BMI): công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC) đăng ký mua 1 triệu cp. Trước giao dịch Đầu tư SCIC không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 20/2 đến 20/3/2020.

CTCP Thủ Dầu Một (TDM): CTCP Tân Thanh đăng ký mua 3 triệu cp. Trước giao dịch công ty Tân Thanh không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 19/2 đến 19/3/2020.

CTCP Đầu tư Nam Long (NLG): Bà Ngô Thị Ngọc Liễu, mẹ ông Cao Tấn Thạch, Thành viên HĐQT, đăng ký bán 245.000 cp trong tổng số 6.529.166 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 19/2 đến 19/3/2020.

CTCP Đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex (VCP): Tổng công ty XNK v Xây dựng Việt Nam đăng ký bán toàn bộ 15.971.760 cp (tỷ lệ 28,02%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 19/2 đến 18/3/2020.

Tổng công ty Bảo hiểm Quân đội (MIG): CTCP Quản lý quỹ đầu tư MB (MB Capital) đăng ký bán 1,1 triệu cp trong tổng số 10.782.561 cp (tỷ lệ 8,29%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 20/2 đên 20/3/2020.

CTCP Đầu tư Tp.HCM VRG (SIP): Ông Lê Quang Nhật, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký mua 300.000 cp. Trước giao dịch ông Nhật sở hữu 348.020 cp (tỷ lệ 4,14%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 19/2 đến 17/3/2020.

Cũng liên quan đến cổ phiếu SIP, CTCP Đầu tư và Phát triển đô thị An Lộc đã mua 1,37 triệu cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 10.104.635 cp (tỷ lệ 14,63%). Giao dịch thực hiện ngày 13/2/2020.

CTCP Du lịch Thành Thành Công (VNG): CTCP KCN Thành Thành Công đã mua 2.881.690 cp. Trước giao dịch đơn vị này không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện từ 21/1 đến 19/2/2020.

Tiếp đó KCN Thành Thành Công đăng ký mua thêm 5.118.310 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 20/2 đến 20/3/2020 theo phương thức thỏa thuận trong biên độ.


— Nguồn lấy từ: Cafef —