thông báo giao dịch lượng lớn cổ phiếu


CTCP Đầu tư thương mại SMC (SMC): Bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi, Phó Chủ tịch, đã mua 250.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 647.887 cp (tỷ lệ 1,06%). Giao dịch thực hiện từ 16/1 đến 14/2/2020.

CTCP Tập đoàn Thành Nam (TNI): Bà Nguyễn Thu Hương, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 500.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 2.732.190 cp (tỷ lệ 5,2%). Giao dịch thực hiện ngày 6/2/2020.

CTCP Transimex (TMS): Ông Bùi Minh Tuấn, Thành viên HĐQT, đăng ký mua 1 triệu cp. Trước giao dịch ông Tuấn sở hữu 7.842.307 cp (ty rleje 14,29%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 19/2 đến 19/3/2020.

CTCP Dược phẩm Imexpharm (IMP): Quỹ ngoại VOF Investment Limited đã bán 250.000 cp và quỹ Vietnam Ventures Ltd đã bán 56.250 cp, giảm lượng sở hữu cả nhóm gồm có 2 quỹ này từ 2.977.026 cp (tỷ lệ 6,02%) xuống 2.670.776 cp (tỷ lệ 5,41%). Giao dịch thực hiện ngày 12/2/2020.

CTCP Giao nhận vận tải Ngoại Thương (VNT): CTCP VNT Holdings đăng ký mua 3.325.700 cp. Trước giao dịch VNT Holdings sở hữu 2.778.000 cp (tỷ lệ 23,36%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 17/2 đến 16/3/2020.

Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội (NHA): Ông Nguyễn Minh Hoàn, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 200.000 cp. Trước giao dịch ông Hoàn sở hữu 3.733.036 cp (tỷ lệ 21,38%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 18/2 đến 17/3/2020.

CTCP Chế tạo máy Dzĩ An (DZM): Ông Đặng Đình Hưng, Tổng Giám đốc, đã bán 809.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 278.123 cp (tỷ lệ 5,15%). Giao dịch thực hiện từ 21/1 đến 12/2/2020.

CTCP Cơ khí gắn máy Lilama (L35): Ông Nguyễn Gia Khánh, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 107.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 506.510 cp (tỷ lệ 15,51%). Giao dịch thực hiện ngày 10/2/2020.

Mai Nguyễn

Theo Nhịp sống kinh tế


— Bài viết lấy từ Cafef —