thông báo giao dịch lượng lớn cổ phiếu


CTCP Đầu tư Thế giới di động (MWG): Ông Đoàn Văn Hiển Em, Thành viên HĐQT, đăng ký bán 400.000 cp trong tổng số 1.775.929 cp đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 14/4 đến 13/5/2022.

CTCP Tổng công ty Tín Nghĩa (TIP): Ông Trần Trung Tuấn, Phó TGĐ, đăng ký bán toàn bộ 140.277 cp (tỷ lệ 0,07%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 12/4 đến 5/5/2022.

Cũng liên quan đến cổ phiếu TIP, cùng thời gian, ông Nguyễn Văn Hồng, Tổng Giám đốc, đăng ký bán 300.000 cp trong tổng số 899.614 cp (tỷ lệ 0,45%) đang sở hữu.

CTCP Đầu tư và xây dựng Thuỷ lợi Lâm Đồng (LHC): Bà Phạm Thị Thuỷ, vợ ông Trần Việt Thắng – Uỷ viên HĐQT – đã mua 115.700 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 203.800 cp (tỷ lệ 2,83%). Giao dịch thực hiện từ 1/3 đến 31/3/2022.

CTCP XNK Nông sản thực phẩm An giang (AFX): Quỹ đầu tư hạ tầng PVI đăng ký bán toàn bộ 17.850.000 cp (tỷ lệ 51%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 12/4 đến 29/4/2022.

CTCP Xây dựng điện Vneco2 (VE2): Bà Trần Thị Thiện, Uỷ viên HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 107.700 cp (tỷ lệ 5,13%) để phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 8/4 đến 18/4/2022.

CTCP Coma 18 (CIG): Ông Trần Đức Minh, em vợ ông Nguyễn Văn Tĩnh – Phó TGĐ – đăng ký bán toàn bộ 1.344.000 cp đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 13/4 đến 30/4/2022.

CTCP Dược phẩm Trung Ương Vidipha (VDP): Bà Kiều Thuý Mai, con ông Kiều Hữu – Chủ tịch HĐQT – đã mua 250.728 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.025.787 cp (tỷ lệ 6,09%). Giao dịch thực hiện từ 8/3 đến 6/4/2022.

Cũng liên quan đến cổ phiếu VDP, cùng thời gian, công đoàn công ty đã mua 142.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 144.594 cp (tỷ lệ 0,86%).

https://cafef.vn/mwg-tip-lhc-afx-ve2-cig-vdp-thong-tin-giao-dich-luong-lon-co-phieu-20220407224440959.chn


— Bài Viết theo Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới