thông báo giao dịch lượng lớn cổ phiếu


CTCP Cơ điện lạnh (REE): Quỹ ngoại Platium Victory Pte.Ltd đăng ký mua 3.057.982 cp. Trước giao dịch Platium Victory sở hữu 89.957.295 cp (tỷ lệ 29,01%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 13/2 đến 13/3/2020.

CTCP Nước và Môi trường Bình Dương (BWE): Quỹ ngoại Aquila SPC Ltd đã bán 140.460 cp, giảm lượng sở hữu cả nhóm gồm có 5 nhà đầu tư từ 7.536.460 cp (tỷ lệ 5,0243%) xuống 7.396.000 cp (tỷ lệ 4,9306%) và không còn là nhóm cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 6/2/2020.

CTCP Đầu tư và Công nghệ HVC (HVH): Ông Lê Văn Cường, Phó Chủ tịch, đã mua 250.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.310.814 cp (tỷ lệ 6,55%). Giao dịch thực hiện từ 6/1 đến 6/2/2020.

CTCP Chứng khoán Hoàng Gia (RIC): Ông Juan, Chi – Fa, Ủy viên HĐQT, đăng ký mua 138.000 cp. Trước giao dịch ông Juan, Chi – Fa sở hữu 1.888.092 cp (tỷ lệ 2,68%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 14/2 đến 15/3/2020.

CTCP Đầu tư phát triển Nhà Thủ Đức (TDH): Ông Nguyễn Khắc Sơn, Tổng Giám đốc, đăng ký mua 150.000 cp. Trước giao dịch ông Sơn sở hữu 408.961 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 13/2 đến 13/3/2020.

Nguyên Phương

Theo Trí thức trẻ


— Nguồn: Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới