Thiếu nhân công và mưa lớn, HAGL Agrico lỗ tiếp gần 200 tỷ quý IIIHAGL Agrico chưa dứt chuỗi thua lỗ, đẩy lỗ lũy kế tăng lên 7.450 tỷ đồng. công ty nông nghiệp của tỷ phú Trần Bá Dương giảm lỗ so với cùng kỳ năm trước do chuyển đổi hạch toán từ đồng LAK sang đồng USD.

Theo Mỹ Hà

Nhà Đầu Tư

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM


— Bài viết lấy từ Cafef —