Thiếu dự án đầu tư, CT6 báo lỗ 3 năm liên tiếp


Thiếu dự án đầu tư, CT6 báo lỗ 3 năm liên tiếp

CTCP Công trình 6 (HNX: CT6) vừa công bố BCTC quý 4/2019 với doanh thu năm 2019 xấp xỉ năm trước và lỗ ròng hơn 6 tỷ đồng. Đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp CT6 báo lỗ.


Kết quả kinh doanh năm 2019 của CT6


Nguồn: BCTC quý 4/2019 của CT6

Trong quý 4/2019, công ty đạt hơn 47 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán ghi nhận hơn 38 tỷ đồng, tăng hơn 12%. Chính vì vậy, lợi nhuận gộp của CT6 đạt gần 9 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ. 

các khoản chi phí trong quý đều tăng mạnh, nhất là chi phí bán hàng gấp 4 lần cùng kỳ, ghi nhận 736 triệu đồng.

Cuối quý, công ty báo lãi ròng hơn 1.9 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ gần 2.6 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2019, CT6 ghi nhận doanh thu thuần xấp xỉ so với năm trước, đạt gần 96 tỷ đồng. Nhờ vào giá vốn hàng bán giảm 9%, chỉ còn 80 tỷ đồng, nên lợi nhuận gộp của công ty đạt gần 16 tỷ đồng, gấp 2.6 lần năm trước.

Tuy doanh thu từ hoạt động tài chính trong quý 4/2019 tăng 98% so cùng kỳ, Tuy nhiên cũng không thể cứu doanh thu tài chính cả năm thoát cảnh giảm 97%.

Không chỉ vậy, các khoản chi phí cả năm đều tăng so với năm trước như chi phí bán hàng (gấp 3.3 lần), chi phí quản lý công ty (+33%).

Kết quả, CT6 báo lỗ ròng hơn 6 tỷ đồng, trong khi năm trước lỗ ròng gần 10 tỷ đồng. Như vậy, đây là năm thứ 3 liên tiếp CT6 báo lỗ.

Theo giải trình của công ty, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thua lỗ là do năng lực công ty còn yếu, thiếu dự án đầu tư cho ngành đường sắt.

Bên cạnh đó, các công ty liên doanh liên kết làm ăn thua lỗ, không có lời. Điển hình là công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý lâm vào chẳng chẳng khó khăn toàn diện do giá cả khai thác cao, không cạnh tranh được trong tiêu thụ. Còn công ty TNHH MTV Công trình 6 Myanmar mới đi vào hoạt động, công việc kinh doanh gặp nhiều khó khắn do nhà thầu chính chậm tiến độ giao mặt bằng.

Như vậy, trong năm 2019, CT6 chỉ thực hiện được 71% chỉ tiêu về doanh thu.

ở ngày 31/12/2019, tổng tài sản của công ty đạt gần 190 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm. trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm 82% cơ cấu nguồn vốn, tập trung chủ yếu ở các khoản mục như khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho, lần lượt chiếm 55% và 32%.

Nợ phải trả của CT6 ghi nhận hơn 152 tỷ đồng, chiếm hơn 80% cơ cấu nguồn vốn, tập trung chủ yếu ở nợ ngắn hạn chiếm hơn 99.5% ghi nhận ở mức 151.4 tỷ đồng. trong đó, các khoản mục phải trả người bán ngắn hạn và vay nợ thuê tài chính ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn.

Tố Diệp

FILI
— Nguồn: VietStock —

Tin Mới

Quan tâm

Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán VPS eKYC Online nhanh chóng và đơn giản

Thị trường chứng khoán Việt Nam với tiềm năng lớn sẽ là một kênh tài chính thu hút nhiều nhà đầu tư trong thời...

Tuyển CTV, chuyên viên tư vấn đầu tư chứng khoán làm việc online

Mô tả công việc: - Tìm kiếm khách hàng tiềm năng - Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng trong quá trình giao dịch - Tư vấn,...