Thị trường chứng quyền 25/05/2023: Lực cầu tỏ ra dè dặt


Thị trường chứng quyền 25/05/2023: Lực cầu tỏ ra dè dặt

Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/05/2023, toàn thị trường có 12 mã tăng, 40 mã giảm và 9 mã tham chiếu. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với tổng mức bán ròng đạt 49,300 CW.

I. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG QUYỀN

Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/05/2023, toàn thị trường có 12 mã tăng, 40 mã giảm và 9 mã tham chiếu.

Sắc đỏ tiếp tục chi phối thị trường chứng quyền khi trên thị trường cơ sở các cổ phiếu vẫn không có chuyển biến khả quan. Áp lực bán đè nặng trong khi lực cầu tỏ ra yếu thế tại nhiều nhóm chứng quyền như ACB, FPT, HPG, MBB, STB, TCB, VIB, VNM, VPBVRE với mức giảm dưới 10%. Ngược lại, sắc xanh duy trì tại nhóm chứng quyền VHMMSN nhờ cổ phiếu cơ sở tăng tốt.

Nguồn: VietstockFinance

trọng lượng giao dịch toàn thị trường trong phiên 24/05 đạt 10.92 triệu đơn vị, giảm 29.08%; giá trị giao dịch đạt 8.8 tỷ đồng, giảm 43.87% so với phiên 23/05. trong đó, CHPG2306 là mã dẫn đầu thị trường về trọng lượng và giá trị giao dịch.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên 24/05 với tổng mức bán ròng đạt 49,300 CW. trong đó, CMBB2303 là mã bị bán ròng nhiều nhất.

công ty chứng khoán HSC hiện đang là tổ chức phát hành có nhiều mã chứng quyền nhất thị trường với 21 mã, theo sau là ACBS với 14 mã, MBS với 7 mã, BSC với 6 mã, SSI với 6 mã, VCSC với 6 mã, PHS với 1 mã.

Trong phiên 24/05, nhóm chứng quyền thuộc ACBS chiếm 40.9% tổng trọng lượng giao dịch toàn thị trường, HSC chiếm 30.1%, SSI chiếm 19.6%, VCSC chiếm 8.9%, BSC chiếm 0.5%, MBS chiếm 0.3%, PHS chiếm 0.1%.

Nguồn: VietstockFinance

II. ĐỊNH GIÁ CÁC CHỨNG QUYỀN

Dựa trên phương án định giá thích hợp với thời điểm khởi đầu là ngày 25/05/2023, mức giá hợp lý của các chứng quyền đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để thích hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn thích hợp với từng loại chứng quyền.

Theo định giá trên, CVIB2301CTPB2301 hiện là hai mã chứng quyền có mức định giá hấp dẫn nhất.

Những mã chứng quyền có effective gearing càng cao thì biến động tăng/giảm theo chứng khoán cơ sở thường sẽ càng lớn. Hiện CVNM2211CVHM2218 là hai mã chứng quyền có tỷ lệ effective gearing cao nhất thị trường.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng tư vấn Vietstock

FILI


— Theo Viet Stock —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới