Thị trường chứng quyền 12/02/2020: Tâm lý nhà đầu tư đang dần ổn định


Thị trường chứng quyền 12/02/2020: Tâm lý nhà đầu tư đang dần ổn định

Diễn biến thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 11/02/2020 đã có phần tích cực hơn khi toàn thị trường có 27 mã tăng giá, 17 mã giảm giá và 6 mã đứng giá. trong đó, CROS2001 và CGMD1901 là hai mã tăng mạnh nhất trong phiên hôm nay với cùng mức tăng là 66.70%.

I. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG QUYỀN

Diễn biến thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 11/02/2020 đã có phần tích cực hơn khi toàn thị trường có 27 mã tăng giá, 17 mã giảm giá và 6 mã đứng giá. trong đó, CROS2001CGMD1901 là hai mã tăng mạnh nhất trong phiên hôm nay với cùng mức tăng là 66.70%. Ngược lại, CVNM1905 là mã giảm mạnh nhất trong phiên nay khi giảm 81.90%.

trọng lượng giao dịch tăng 47.15%; giá trị giao dịch cũng tăng 21.31% so với phiên trước đó. Khối ngoại tiếp theo nữa bán ròng trong phiên hôm nay với tổng mức bán ròng hơn 1,5 triệu đơn vị. trong đó, CHPG1909 và CROS2001 là hai mã chứng quyền bị khối ngoại bán ròng nhiều nhất.

Trong phiên giao dịch ngày 11/02/2020, CROS2001CHPG1909 là hai mã chứng quyền có giao dịch sôi động nhất. Tuy nhiên, nếu xét về giá trị giao dịch thì CVPB1901 lại là mã dẫn đầu thị trường.

Nguồn: VietstockFinance

II. ĐỊNH GIÁ các CHỨNG QUYỀN

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 12/02/2020, khung giá hợp lý của các chứng quyền đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại chứng quyền.

Theo định giá trên, CVPB1901 hiện đang là mã có mức định giá hấp dẫn nhất. Nhà đầu tư có thể tập trung chú ý vào mã này.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng tư vấn Vietstock

FILI
— Bài viết phỏng theo VietStock —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới